Tiếng anh

Unit 6: The Young Pioneers Club

Read (Trang 57 SGK Tiếng Anh 8)

Hướng dẫn dịch

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức dành cho thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 tới 30. Đoàn xây dựng nhân cách tốt, tình yêu đất nước, và cổ vũ trở thành người công dân tốt, có kĩ năng mềm và khỏe mạnh.

Đoàn được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn có các tên khác nhau qua các năm. Một trong những cái tên đầu tiên của Đoàn là: “Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam”. Vào tháng 12 năm 1976, Đoàn chính thức được mang tên như nó được gọi ngày nay: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng tên “Đoàn thanh niên” cho ngắn.

Đoàn thanh niên, cùng với các tổ chức thanh thiếu niên khác như Đội thiếu niên tiền phong, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam thường tổ chức các hoạt động xã hội như: giúp đỡ người khuyết tật, làm sạch môi trường, chiến dịch mùa hè xanh, và những hoạt động tương tự khác. Các hoạt động này nhằm mục đích giúp đỡ thanh thiếu niên phát triển ý thức chung và hình thành năng lực cá nhân cho họ.

Kể từ khi Đoàn được thành lập, các mục tiêu và điều lệ Đoàn, được xây dựng bởi Hồ Chí Minh, đã là kim chỉ nam cho những người Việt Nam trẻ tuổi hôm nay và mai sau.

1. Fill in the missing information.

(Hãy điền thông tin còn thiếu.)

a) The Youth Union was founded in 1931.

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union’s activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

d) Its aims and principles have been the guidelines for the youne Vietnamese people of today and tomorrow.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

=> From 15 to 30 years of age can join the Youth Union.

b) When was the Youth Union founded?

=> Union was founed on March 26 1931.

c) What is the complete name of the Youth Union?

=> Ho Chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, …

e) What do these activities aim to help?

=> These activities aim to help the young develope their public awareness and form their personality.

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

=> President Ho Chi Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

g) (open question – optional: câu hỏi mở – tùy ý)

What names have the Youth Union had over the years?

=> The Youth Union had different names over the years. Its names was “Vietnam Communist Youth Union”, “Ho Chi Minh Communist Youth Union”, …

Các bài soạn Unit 6 lớp 8: The Young Pioneers Club:

 • Unit 6: The Young Pioneers Club
 • Getting Started (trang 54 SGK Tiếng Anh 8) Identify the activities that Ho Chi Minh Young Pionees and …

 • Listen and Read (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 8) Secretary: Hello. May I help you? …

 • Speak (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 8) Look at the phrases in the boxes. Then practice the …

 • Listen (trang 56 SGK Tiếng Anh 8) Fill in the missing words.

 • Read (trang 57 SGK Tiếng Anh 8) Ho Chi Minh Communist Youth Union is an …

 • Write (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8) 1. Read the passage and complete the letter.

 • Language Focus (trang 60-62 SGK Tiếng Anh 8) 1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y …

 • Từ vựng Unit 6: The Young Pioneers Club

 • Ngữ pháp Unit 6: Cách dùng của thì hiện tại đơn.

 • Ngữ pháp Unit 6: Định nghĩa và vai trò của danh động từ.

 • Ngữ pháp Unit 6: Can/could trong câu yêu cầu giúp đỡ.

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 6: The Young Pioneers Club (Đề 1)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button