Tiếng anh

Unit 3 lớp 10: Listening (sách mới) Global Success, Friends Global

 • Tiếng Anh 10 Listening (trang 33) – Global Success 10 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Tiếng Anh 10 Listening (trang 37) – Friends Global 10 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 10 Unit 3 lớp 10: Listening sách cũ

C. Listening (Trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Can you name any Olympic champions? (Bạn có thể kể tên bất kì nhà vô địch Thế vận hội nào không?)

=> Yes. I know some Olympic champions. They are: Nellie Kim, a gymnast from Russia; Michael Phelps, an American former competitive swimmer; Hoang Xuan Vinh, a Vietnamese sports shooter, …

2. What would you like to know about these people? (Bạn muốn biết điều gì về những người này?)

=> I ask how he’s practised to be an Olympic champion and how many times he’s got this championship.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the conversation between Bob and Sally. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe cuộc hội thoại giữa Bob và Sally. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. T

2. T

3. F (I don’t have much free time.)

4. T

5. F (I want to be a sports teacher.)

Task 2. Listen to the conversation again, and fill in the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống.)

Bài nghe:

1. Sally got a general education at local schools.

2. She lives in Manchester with her family.

3. She likes different sports – basketball and swimming, for example.

4. She likes to read love stories – romantic books.

5. She wants to get her teacher’s diploma.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer questions about Sally. (Làm việc theo cặp. Hỏi và đáp về Sally.)

You: Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally: OK. No problem. What do you want to know?

You: Do you mind telling me about your family?

Sally: Of course not. My parents have three children – my two brothers and me. My brothers both go to work, one is an engineer and the other is a high school teacher.

You: When did you start your sports practice?

Sally: When I was 15.

You: What other sports do you like playing?

Sally: I like swimming and baseball.

You: Whal do you do in your free time?

Sally: I just sit at home and reading.

You: What kind of books do you like reading?

Sally: Love stories – I love romatic books.

You: Sally, can you tell me what you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. Now, I’m a college student and I want to get my teacher’s diploma.

You: Thanks a lot for all the answers.

Sally: My pleasure.

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe

Bob: Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.

Bob: Our readers want to know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob: Where is your home?

Sally: In Manchester.

Bob: I see. And do you live alone?

Sally: No. I live with my family, my parents and two brothers.

Bob: What do you like to do in your free time?

Sally: Well, I don’t have much free time, but I like different sports – baseball and swimming, for example, and just sitting at home and reading.

Bob: What sorts of books do you like?

Sally: Oh, love stories – romantic books.

Bob: And what do you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teacher’s diploma.

Bob: I see. Now tell me …

Hướng dẫn dịch:

Bob: Xin chúc mừng! Bạn hiện là nhà vô địch Olympic.

Sally: Cảm ơn. Đúng. Tôi rất hạnh phúc.

Bob: Độc giả của chúng tôi muốn biết tất cả về bạn.

Sally: Thật tuyệt! Vậy, hãy hỏi tôi câu hỏi của bạn.

Bob: Trước tiên, hãy kể cho tôi nghe về bản thân bạn.

Sally: Vâng, tôi sinh năm 1980. Tôi học giáo dục phổ thông tại trường học địa phương và khi tôi 15 tuổi, tôi đã tham gia Câu lạc bộ Thể thao Ngôi sao gần nhà tôi.

Bob: Nhà của bạn ở đâu?

Sally: Ở Manchester.

Bob: Tôi hiểu rồi. Và bạn sống một mình?

Sally: Không. Tôi sống với gia đình, bố mẹ và hai anh em.

Bob: Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

Sally: Ừm, tôi không có nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi thích các môn thể thao khác nhau – bóng chày và bơi lội, chẳng hạn, và chỉ ngồi ở nhà và đọc sách.

Bob: Bạn thích loại sách nào?

Sally: Ồ, những câu chuyện tình yêu – những cuốn sách lãng mạn.

Bob: Và bạn muốn làm gì trong tương lai?

Sally: Tôi muốn trở thành một giáo viên thể thao. Tôi là sinh viên đại học. Tôi muốn lấy bằng tốt nghiệp sư phạm.

Bob: Tôi hiểu rồi. Bây giờ hãy nói cho tôi biết …

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3 khác:

 • Unit 3: People’s background
 • A. Reading (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. Work in pairs. Ask and answer the following questions. …

 • B. Speaking (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about …

 • C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. Work in pairs. Answer the following questions. …

 • D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10) Writing about people’s background. Task 1. Read Mr. Brown’s C.V. …

 • E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Use the verbs in brackets in the past perfect. Exercise 2. Put the verbs …

 • Test Yourself A (trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) Listen and complete the table below. …

 • Từ vựng Unit 3: People’s background

 • Ngữ âm Unit 3: Phân biệt:/e/ – /æ/ …

 • Ngữ pháp Unit 3: Các trường hợp sử dụng thì quá khứ hoàn thành …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3: People’s background (Đề 1)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3: People’s background (Đề 2)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button