Toán học

Giải Toán 8 Bài 1: Đơn thức – Kết nối tri thức

HĐ1 trang 6 Toán 8 Tập 1: Biểu thức x2 – 2x có phải là đơn thức một biến không? Vì sao? Hãy cho một vài ví dụ về đơn thức một biến.

Lời giải:

Đơn thức một biến là biểu thức đại số có dạng tích của một số thực với một lũy thừa của biến.

Biểu thức x2 – 2x không phải là đơn thức một biến vì biểu thức này có chứa phép trừ và ta không thể thực hiện phép trừ này như các số cụ thể.

Một số ví dụ về đơn thức một biến: 25x2y;  3xy;3  −5x2y2.

Lời giải bài tập Toán 8 Bài 1: Đơn thức hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 5 Toán 8 Tập 1: Một nhóm thiện nguyện chuẩn bị y phần quà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ….

 • HĐ2 trang 6 Toán 8 Tập 1: Xét các biểu thức đại số: −5x2y; x3−12x; 17z4; ….

 • Luyện tập 1 trang 6 Toán 8 Tập 1: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức? 3x3y; −4; ….

 • Tranh luận trang 6 Toán 8 Tập 1: Bạn Pi đặt câu hỏi: Biểu thức 1+2x2y có phải là đơn thức không? ….

 • Câu hỏi trang 7 Toán 8 Tập 1: Cho biết hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức sau: 2,5x;     −14y2z3;     0,35xy2z4 ….

 • Luyện tập 2 trang 8 Toán 8 Tập 1: Thu gọn và xác định bậc của đơn thức 4,5x2y(−2)xyz ….

 • HĐ3 trang 8 Toán 8 Tập 1: Cho đơn thức một biến M = 3×2. Hãy viết ba đơn thức biến x, cùng bậc với M ….

 • HĐ4 trang 8 Toán 8 Tập 1: Xét ba đơn thức A = 2x2y3, B = −12x2y3 và C = x3y2. So sánh: ….

 • Luyện tập 3 trang 8 Toán 8 Tập 1: Cho đơn thức: 53x2y;  −xy2; 0,5×4; -2xy2; 2,75×4; −14x2y;3xy2 ….

 • Tranh luận trang 8 Toán 8 Tập 1: Ta đã biết nếu hai đơn thức một biến có cùng biến và có cùng bậc thì đồng dạng với nhau ….

 • HĐ5 trang 8 Toán 8 Tập 1: Quan sát các ví dụ sau: 2,5 . 32 . 53 + 8,5 . 32 . 53 ….

 • HĐ6 trang 8 Toán 8 Tập 1: Cho hai đơn thức đồng dạng M = 2,5x2y3 và P = 8,5x2y3. Tương tự HĐ5, hãy: ….

 • Luyện tập 4 trang 9 Toán 8 Tập 1: Cho các đơn thức -x3y; 4x3y và -2x3y ….

 • Vận dụng trang 9 Toán 8 Tập 1: Trở lại các lập luận của Tròn và Vuông trong tình huống mở đầu. Hãy trả lời và giải thích rõ tại sao ….

 • Bài 1.1 trang 9 Toán 8 Tập 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? -x; (1 + x)y2; ….

 • Bài 1.2 trang 9 Toán 8 Tập 1: Cho các đơn thức: A = 4x(-2)x2y; B = 12,75xyz; ….

 • Bài 1.3 trang 10 Toán 8 Tập 1: Thu gọn rồi tính giá trị của mỗi đơn thức sau: a) A = (−2)x2y12xy khi x = -2; y = 12 ….

 • Bài 1.4 trang 10 Toán 8 Tập 1: Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau: ….

 • Bài 1.5 trang 10 Toán 8 Tập 1: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: S = 12x2y5−52x2y5 khi x = −2 và y = 1 ….

 • Bài 1.6 trang 10 Toán 8 Tập 1: Tính tổng của bốn đơn thức: 2x2y3;−35x2y3;−14x2y3;85x2y3 ….

 • Bài 1.7 trang 10 Toán 8 Tập 1: Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước (tính bằng mét) được ghi trên đó ….

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 8 Bài 2: Đa thức

 • Toán 8 Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

 • Toán 8 Luyện tập chung

 • Toán 8 Bài 4: Phép nhân đa thức

 • Toán 8 Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button