Toán học

Giải vở bài tập Toán 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải vở bài tập Toán 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên là lời giải trang 87, 88 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập cộng trừ các số tự nhiên, dạng Toán tìm X, giải Toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 87 Câu 1

Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408

84752 – 18736

35981 + 81037

618360 – 25813

Phương pháp giải:

– Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 87 Câu 2

Tìm x

a) x + 216 = 570

b) x – 129 = 427

Phương pháp giải:

Xác định vai trò của x rồi tìm x theo các quy tắc :

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Đáp án

a) x + 216 = 570

x = 570 – 216

x = 354

b) x – 129 = 427

x = 427 + 129

x = 556

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 88 Câu 3

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

+) 7 + a = ….. + 7

(a + b ) + 5 = a + (b + ….. )

0 + m = m + ….. = …..

+) a – 0 = …..

a – a = …..

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các tính chất giao hoán, kết hợp, … rồi điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án

+) 7 + a = a + 7

(a + b ) + 5 = a + ( b + 5)

0 + m = m + 0 = m

+) a – 0 = a

a – a = 0

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 88 Câu 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = ……………..

= ……………..

= ……………..

b) 102 + 7 +243 + 98 = ……………..

= ……………..

= ……………..

Phương pháp giải:

– Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhóm các số để tạo thành các số tròn chục, tròn trăm.

– Tính nhẩm rồi trình bày các bước giải.

Đáp án

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

= 100 + 100

= 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

= 200 + 250

= 450

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 88 Câu 5

Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Xem thêm:

  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 VNEN bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán 4; Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4; Giải vở bài tập Toán lớp 4 để học tốt hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án
  • Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 Tải nhiều
Back to top button