Toán học

Mẫu giấy công văn đề nghị thanh toán mới nhất năm 2020

Mẫu giấy đề nghị thanh toán là 1 trong những thủ tục thanh toán bảo hành công trình. Nội dung yêu cầu khách hàng thanh toán khoản tiền bảo hành công trình cho bên cung cấp. Dưới đây Kế toán Việt Hưng xin giới thiệu mẫu giấy đề nghị thanh toán.

> Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán > Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Thủ tục thanh toán bảo hành công trình
Bảo hành công trình

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bảo hành công trình

mẫu giấy đề nghị thanh toán

mẫu đề nghị thanh toán

đề nghị thanh toán

Cụ thể:

CTY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT MINH DŨNG

Số: ….. /ĐNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Đề nghị thanh toán bảo hành)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

– Căn cứ hợp đồng số 227/2014/HĐXL/Vihajico- MinhDung. Ký ngày 14/08/2014 về việc Thi công một số hạng mục công việc thuộc phần hoàn thiện và cơ điện ngoài nhà tại 04 căn biệt thự: VM19, VM29, VM 36 và VM128 Khu Vườn Mai.

.- Căn cứ bảng tính giá trị quyết toán của hợp đồng;

– Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạng mục công trình để đưa vào khai thác. Sử dụng ngày 25 tháng 04 năm 2015;

– Căn cứ biên bản kiểm tra xác nhận hoàn thành trách nhiệm bảo hành ngày….tháng…năm…;

– Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày…tháng…năm…;

– Căn cứ tình hình thi công thực tế trên công trường.

Hiện nay, chúng tôi đã kết thúc thời hạn bảo hành của hợp đồng số 227/2014/HĐXL/Vihajico – MinhDung. Trong quá trình bảo hành, chúng tôi đã tuân thủ đúng theo những điều khoản mà hai bên đã ký kết trong hợp đồng.

Căn cứ theo hợp đồng (Bên A sẽ hoàn trả Bên B số tiền 5% giá trị quyết toán sau khi hết thời hạn bảo hành). Cụ thể như sau:

Giá trị hợp đồng + Phụ lục: 1.267.009.100 VNĐ

Giá trị Bên B đã thực hiện: 1.102.108.479 VNĐ

Giá trị Bên A đã thanh toán cho Bên B: 1.047.002.638VNĐ

Giá trị còn lại phải thanh toán: 55.105.841VNĐ

(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, một trăm linh năm ngàn, tám trăm bốn mươi mốt đồng – Giá trị trên đã bao gồm VAT 10%).

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng thanh toán cho chúng tôi số tiền nêu trên.

Số tiền nêu trên xin được chuyển về:

– Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT MINH DŨNG.

– Tài khoản số: 19027199295019 tại Ngân hàng Techcombank – CN Hà Nội

Rất mong sự quan tâm giải quyết của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT MINH DŨNG

Tải về mẫu giấy đề nghị thanh toán bảo hành công trình: Download

Trên đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán File Word năm 2020 của Kế toán Việt Hưng – Mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn nhà Kế trong quá trình lam việc &trải nghiệm các Khoá học Online ngay hôm nay!

Back to top button