Hỏi đáp

Bài 1.32 trang 21 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Giải Toán 6 Luyện tập chung trang 21

Bài 1.32 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Lời giải:

a) Một số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số thì các chữ số của số đó phải đạt giá trị nhỏ nhất có thể

Vì chữ số đầu tiên phải khác 0 nên nên để số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là 1

Ba chữ số tiếp theo nhỏ nhất là số 0

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000

b) Một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì:

Chữ số đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 tức là số 1

Chữ số kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 0

Chữ số kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1 tức là số 2

Chữ số hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,1,2 tức là số 3

Vây số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023

c) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn là số nhỏ nhất thì:

Chữ số chẵn đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 2

Chữ số chẵn kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 2 tức là số 0

Chữ số chẵn kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 0 và 2 tức là số 4

Chữ số chẵn hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,2,4 tức là số 6

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: 2046

d) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ là số nhỏ nhất thì:

Chữ số lẻ đầu tiên của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 1

Chữ số lẻ kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 3

Chữ số lẻ kế tiếp phải là số nhỏ nhất khác 1 và 3 tức là số 5

Chữ số lẻ hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 1,3,5 tức là số 7

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Lời giải bài tập Toán 6 Luyện tập chung trang 21 hay, chi tiết khác:

  • Bài 1.31 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 ….

  • Bài 1.33 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân ….

  • Bài 1.34 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng ….

  • Bài 1.35 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả ….

Back to top button