Hỏi đáp

Bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2659/BHXH-CNTT gửi các đơn vị trực thuộc, Văn phòng BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị, đại lý thu vận động người tham gia trên địa bàn đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân cho toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng, hoàn thành trước ngày 10/9/2020.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân cho toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng, hoàn thành trước ngày 10/9/2020.

Trung tâm CNTT điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm đáp ứng yêu cầu của công văn và phối hợp hỗ trợ BHXH các tỉnh trong quá trình thực hiện; theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Ngành về tiến độ triển khai.

Trung tâm Truyền thông phối hợp với Trung tâm CNTT điều chỉnh lại video đồ họa (motion graphic) về Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (dành cho cá nhân) phù hợp.

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn Quy trình thực hiện giao dịch điện tử như sau:

1. Đối với cá nhân có chứng thư số:

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH, ký điện tử và gửi đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, trường hợp chấp nhận, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi kèm thông tin về tài khoản giao dịch BHXH điện tử cho cá nhân vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Trường hợp không chấp nhận, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ. Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đối với cá nhân không có chứng thư số:

Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam theo các bước. Cụ thể:

Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH). Xác nhận thông tin kê khai.

Bước 2: Chọn hình thức nộp hồ sơ- tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH.

Bước 3: Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai. Khi nộp hồ sơ, cá nhân cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai theo Mẫu số 01, ký và ghi rõ họ tên (tự in ở bước 1 hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in), xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu để xác minh thông tin. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày xác nhận, nếu cá nhân không đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ, thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hủy trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bước 4: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của BHXH Việt Nam: Trường hợp chấp nhận, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (cơ quan BHXH photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai). Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản giao dịch BHXH điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Trường hợp không chấp nhận, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ. Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đăng ký tại nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo quy định của BHXH Việt Nam: Sau khi tải về và in tờ khai theo Mẫu số 01 (hoặc nhận Mẫu số 01 tại Nơi đăng ký trực tiếp), cá nhân điền đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01 và ký, ghi rõ họ tên; nộp tờ khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định của BHXH Việt Nam, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu để xác minh thông tin; cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, thực hiện nhập thông tin từ tờ khai giấy và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của BHXH Việt Nam: Trường hợp chấp nhận, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (cơ quan BHXH phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai). Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký.

Trường hợp không chấp nhận, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-baohiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Mỗi cá nhân sau khi hoàn tất đăng ký, được cấp một tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo quy định hiện hành. Cá nhân được cấp tài khoản có trách nhiệm đổi mật khẩu theo hướng dẫn ngay lần đầu đăng nhập và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

theo VT/baobaohiemxahoi.vn

Back to top button