Sinh học

Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 37: Sinh sản ở sinh vật

Luyện tập trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Lấy một số ví dụ về hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật.

Vẽ sơ đồ một hình thức sinh sản vô tính và mô tả bằng lời.

Trả lời:

– Một số ví dụ về hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật:

+ Ở động vật: phân đôi ở trùng roi, nảy chồi ở thủy tức, phân mảnh ở giun dẹp, trinh sản ở ong,…

+ Ở thực vật: cây thuốc bỏng mọc ra từ lá, mầm khoai tây mọc ra từ củ khoai tây, sinh sản bằng bào tử ở rêu, giâm cành cây mía,…

– Vẽ sơ đồ và mô tả hình thức sinh sản vô tính ở thủy tức:

Cơ thể ban đầu → Mọc chồi → Cơ thể mới

Cơ thể thủy tức con được hình thành từ chồi con mọc lên ở cơ thể mẹ, chồi lớn lên tách khỏi cơ thể mẹ.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 166 Bài 37 Khoa học tự nhiên 7: Trong thế giới sống, sự tồn tại của một loài phụ thuộc vào khả năng sinh ra các thành viên mới thông qua quá trình sinh sản. Các sinh vật sinh sản bằng những hình thức nào? ….

 • Câu hỏi thảo luận 1 trang 166 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.1 và 37.2, em có nhận xét gì về số lượng bố mẹ tham gia sinh sản, đặc điểm cơ thể con ở sư tử và cây dâu tây? ….

 • Câu hỏi thảo luận 2 trang 166 Khoa học tự nhiên 7: Dự đoán hình thức sinh sản ở sư tử và cây dâu tây. ….

 • Luyện tập trang 166 Khoa học tự nhiên 7: Hình ảnh nào trong hai hình sau thể hiện sinh sản ở sinh vật? Giải thích ….

 • Câu hỏi thảo luận 3 trang 167 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.3 và trả lời yêu cầu 3, 4: ….

 • Câu hỏi thảo luận 4 trang 167 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.3 và trả lời yêu cầu 3, 4: ….

 • Câu hỏi thảo luận 5 trang 167 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.4, hãy cho biết sinh sản ở cây dây nhện có điểm gì khác với sinh sản ở trùng biến hình. ….

 • Câu hỏi thảo luận 6 trang 167 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.2 và 37.5, hãy hoàn thành bảng sau: ….

 • Luyện tập trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Nếu cắt từng lát cây khoai tây (thân củ) như hình bên cạnh thì một lát cắt có phát triển thành cây con được không? ….

 • Câu hỏi thảo luận 7 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Em hãy nhận xét về đặc điểm và số lượng cây con trong Hình 37.5 và nêu vai trò của sinh sản vô tính. ….

 • Câu hỏi thảo luận 8 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Sinh sản sinh dưỡng là gì? ….

 • Câu hỏi thảo luận 9 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.6, hãy mô tả sinh sản vô tính ở thủy tức và giun dẹp. Gọi tên hình thức sinh sản vô tính phù hợp với mỗi loài. ….

 • Câu hỏi thảo luận 10 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Dự đoán đặc điểm cơ thể con so với nhau và so với cơ thể ban đầu. ….

 • Câu hỏi thảo luận 11 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát từ Hình 37.7 đến 37.10, đọc đoạn thông tin và nêu một số ứng dụng sinh sản vô tính trong thực tiễn. ….

 • Câu hỏi thảo luận 12 trang 168 Khoa học tự nhiên 7: Nêu cơ sở khoa học của các hình thức nhân giống vô tính cây trồng. ….

 • Luyện tập trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Trong thực tiễn, con người ứng dụng phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép cành đối với những cây trồng nào? ….

 • Vận dụng trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Hãy nêu những thành tựu trong thực tiễn nhờ ứng dụng nuôi cấy mô tế bào. ….

 • Câu hỏi thảo luận 13 trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.11, hãy nhận xét sự hình thành cơ thể mới ….

 • Câu hỏi thảo luận 14 trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Vẽ và hoàn thành sơ đồ sau để phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ….

 • Câu hỏi thảo luận 15 trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Hãy dự đoán đặc điểm cá thể con được sinh ra từ sinh sản hữu tính. ….

 • Câu hỏi thảo luận 16 trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.12, nêu các bộ phận của hoa ….

 • Câu hỏi thảo luận 17 trang 170 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.13 và 37.14, phân biệt hoa lưỡng tính với hoa đơn tính bằng cách hoàn thành bảng ….

 • Câu hỏi thảo luận 18 trang 171 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.15 và đọc thông tin, hãy mô tả sự thụ phấn và sự thụ tinh bằng cách xác định thứ tự đúng của các sự kiện sau. ….

 • Câu hỏi thảo luận 19 trang 171 Khoa học tự nhiên 7: Hãy phân biệt thụ phấn và thụ tinh. Sản phẩm của sự thụ tinh ở thực vật có hoa là gì? ….

 • Câu hỏi thảo luận 20 trang 171 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.16 và đọc thông tin, hãy cho biết quả được hình thành và lớn lên như thế nào? ….

 • Câu hỏi thảo luận 21 trang 171 Khoa học tự nhiên 7: Quả có vai trò gì đối với đời sống của cây và đời sống con người? ….

 • Luyện tập trang 171 Khoa học tự nhiên 7: Vẽ và hoàn thành sơ đồ về sinh sản hữu tính ở thực vật. ….

 • Câu hỏi thảo luận 22 trang 172 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát Hình 37.17 và 37.18, vẽ sơ đồ chung về sinh sản hữu tính ở động vật ….

 • Câu hỏi thảo luận 23 trang 172 Khoa học tự nhiên 7: Nêu một số hình thức sinh sản hữu tính ở động vật. Vẽ sơ đồ phân biệt các hình thức sinh sản đó. ….

 • Câu hỏi thảo luận 24 trang 172 Khoa học tự nhiên 7: Dự đoán đặc điểm con sinh ra. Theo em, đặc điểm này có ý nghĩa gì đối với sinh vật? ….

 • Luyện tập trang 173 Khoa học tự nhiên 7: Hãy kể tên vật nuôi có hình thức sinh sản hữu tính là đẻ con hoặc đẻ trứng ….

 • Câu hỏi thảo luận 25 trang 173 Khoa học tự nhiên 7: Theo em, sinh sản hữu tính có những ưu điểm nào? Con người đã ứng dụng sinh sản hữu tính trong thực tiễn nhằm mục đích gì? ….

 • Bài 1 trang 174 Khoa học tự nhiên 7: Quan sát hình bên: a) Nêu hình thức sinh sản ở nấm men ….

 • Bài 2 trang 174 Khoa học tự nhiên 7: Lựa chọn đáp án đúng về quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật ….

 • Bài 3 trang 174 Khoa học tự nhiên 7: Hoàn thành các đoạn thông tin sau bằng cách sử dụng các từ gợi ý: sự thụ tinh, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính, sinh sản sinh dưỡng, sự thụ phấn. ….

 • Bài 4 trang 174 Khoa học tự nhiên 7: Nêu sự khác biệt giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật bằng cách hoàn thành bảng sau: ….

 • Bài 5 trang 174 Khoa học tự nhiên 7: Hãy nêu những phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật trong thực tiễn và cho ví dụ. ….

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button