Hỏi đáp

Login

Nổi tiếng tiếng Anh là famed hoặc famous. Nhưng để biết sử dụng nổi tiếng Tiếng Anh là gì thì phải nắm rõ sự khác nhau của hai từ này. Do đó chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung sau đây.

Nổi tiếng Tiếng Anh là gì? Phân biệt famed và famous

“Famed” và “famous” đều là những từ có nghĩa tương tự nhau, tuy nhiên, chúng có một số khác biệt nhỏ.

Famed

Thường được sử dụng để chỉ những người, địa điểm hoặc sự kiện đã từng nổi tiếng hoặc được ghi nhận. Nó thường được sử dụng để tôn vinh những thành tựu trong quá khứ. Ví dụ, bạn có thể nói “the famed physicist Albert Einstein” để chỉ sự nổi tiếng của Einstein trong lịch sử.Ví dụ:

Ví dụ tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Ví dụ sử dụng famed.

Famous

Famous có thể được sử dụng để mô tả cả những người, địa điểm hoặc sự kiện đang nổi tiếng hiện tại hoặc đã từng nổi tiếng. Nó có phạm vi sử dụng rộng hơn so với “famed”. Ví dụ, bạn có thể nói “the famous singer Adele” để chỉ sự nổi tiếng của Adele hiện nay.Sau đây là một số ví dụ khác:

Ví dụ tiếng AnhNghĩa tiếng Việt

Một điểm khác biệt khác là “famed” đôi khi chỉ một mức độ danh tiếng nhỏ hơn so với “famous”. Ví dụ, nếu một người trong một lĩnh vực chuyên ngành chỉ được công nhận trong lĩnh vực đó qua đời, bạn sẽ không mô tả họ là “famous“, nhưng có thể gọi họ là “famed”. Điều này thể hiện sự tôn trọng.

Tuy nhiên nếu một ca sĩ nào đó vướng vào một scandal tình ái với một đại gia đã có vợ nào đó, thì chúng ta lại không sử dụng famed để nói về họ, mà chúng ta sẽ dùng famous.

Nổi tiếng Tiếng Anh là gì: Dùng famed hay famous

Trong câu “He was a famous scientist who made significant contributions to physics.” dùng famous hay famed thì hợp lý?

Cả hai từ “famed” và “famous” đều có thể được sử dụng trong câu này, tuy nhiên, chúng mang ý nghĩa hơi khác nhau.

Nếu dùng “famed”, câu sẽ nhấn mạnh vào những đóng góp quan trọng mà nhà khoa học đã thực hiện trong quá khứ.

Nếu dùng “famous”, câu sẽ nhấn mạnh vào việc nhà khoa học đó được biết đến rộng rãi, không chỉ vì những đóng góp của họ mà còn vì danh tiếng của họ trong cộng đồng khoa học và công chúng.

Ngược lại, một ca sĩ dính vào một scandal tình ái với một đại gia đã có vợ và trở nên nổi tiếng, thì chúng ta sẽ dùng famous sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này.

Nhìn chung, famed mang sắc thái trang trọng hơn famous. Famed thường được dùng trong văn viết, trong khi famous có thể được dùng trong cả văn viết và văn nói.

Vì vậy, tùy thuộc vào ngữ cảnh và điểm nhấn mà chúng ta muốn nói để quyết định sử dụng từ nào cho hợp lý.

Back to top button