Toán học

Bộ Đề thi Toán 6 năm 2023 chọn lọc, có đáp án đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 6 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán 6.

Đề thi Toán 6 năm 2023 (có đáp án, mới nhất)

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Chỉ từ 200k mua trọn bộ Đề thi Toán 6 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 (5 đề)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi Toán 6 Giữa kì 1 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 6 Học kì 1 có đáp án

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi Cuối kì 1 Toán 6 có đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 có đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Toán 6 Học kì 2 có đáp án

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán 6 – Kết nối tri thức

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán 6 – Cánh diều

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Toán 6 – Chân trời sáng tạo

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán 6 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Toán 6 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 tải nhiều nhất (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (10 đề)

  Xem đề thi

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Xem trực tuyến 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:

 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Kết nối tri thức
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Cánh diều
 • Xem trực tuyến Sách giáo khoa lớp 6 mới – Chân trời sáng tạo

Lưu trữ: Bộ đề thi Toán 6 cũ:

Xem thêm đề thi các môn học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề thi Ngữ Văn 6 (có đáp án)

 • Đề thi Tiếng Anh 6 (có đáp án)

 • Đề thi Khoa học tự nhiên 6 (có đáp án)

 • Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 6 (có đáp án)

 • Đề thi Công nghệ 6 (có đáp án)

 • Đề thi Tin học 6 (có đáp án)

 • Đề thi Giáo dục công dân 6 (có đáp án)

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:

 • Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi học sinh giỏi toán 6
Back to top button