Hoá học

Cụ thể, chương trình hóa học 11 gồm bao nhiêu bài học? có những nội dung gì trong chương trình hóa học 11? Dưới đây là mục lục sách giáo khoa (SGK) hóa học lớp 11 nhằm giúp các em tiện tham khảo các bài viết đầy đủ, ngắn gọn, tập trung trọng tâm bài giảng cùng hướng dẫn giải bài tập chi tiết dễ hiểu.

Để tìm kiếm nội dung bài viết trên hayhochoi các em có 3 cách:

+ Cách 1: Truy cập hayhochoi.vn vào bài viết mục lục

+ Cách 2: Truy cập hayhochoi.vn và vào menu tìm kiếm (ô tìm kiếm) nhập nội dung cần tìm

+ Cách 3: Trên ô tìm kiếm (thanh tìm kiếm) Google, gõ nội dung tìm kiếm kèm theo “site:hayhochoi.vn”

¤ Chương 1: Sự Điện Li

» Bài 1: Sự Điện Li

» Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

» Bài 3: Sự Điện Li Của Nước – pH Và Chất Chỉ Thị Axit – Bazơ

» Bài 4: Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

» Bài 5: Luyện Tập Axit, Bazơ Và Muối Và Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

» Bài 6: Bài Thực Hành 1: Tính Axit-Bazơ. Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

¤ Chương 2: Nitơ – Photpho

» Bài 7: NiTơ

» Bài 8: Amoniac Và Muối Amoni

» Bài 9: Axit Nitric Và Muối Nitrat

» Bài 10: Photpho

» Bài 11: Axit Photphoric Và Muối Photphat

» Bài 12: Phân Bón Hóa Học

» Bài 13: Luyện Tập: Tính Chất Của Nitơ, Photpho Và Các Hợp Chất Của Chúng

» Bài 14: Bài Thực Hành 2: Tính Chất Của Một Số Hợp Chất Nitơ, Photpho

¤ Chương 3: Cacbon – Silic

» Bài 15: Cacbon

» Bài 16: Hợp Chất Của Cacbon

» Bài 17: Silic Và Hợp Chất Của Silic

» Bài 18: Công Nghiệp Silicat

» Bài 19: Luyện Tập: Tính Chất Của Cacbon, Silic Và Các Hợp Chất Của Chúng

¤ Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

» Bài 20: Mở Đầu Về Hoá Học Hữu Cơ

» Bài 21: Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

» Bài 22: Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

» Bài 23: Phản Ứng Hữu Cơ

» Bài 24: Luyện Tập Hợp Chất Hữu Cơ, Công Thức Phân Tử Và Công Thức Cấu Tạo

¤ Chương 5: Hiđrocacbon No

» Bài 25: Ankan

» Bài 26: Xicloankan

» Bài 27: Luyện Tập Ankan Và Xicloankan

» Bài 28: Bài Thực Hành Số 3: Phân Tích Định Tính Nguyên Tố. Điều Chế Và Tính Chất Của Metan

¤ Chương 6: Hiđrocacbon Không No

» Bài 29: Anken

» Bài 30: Ankadien

» Bài 31: Luyện Tập Anken Và Ankadien

» Bài 32: Ankin

» Bài 33: Luyện Tập Ankin

» Bài 34: Bài Thực Hành 4 Điều Chế Và Tính Chất Của Etilen và Axetilen

¤ Chương 7: Hiđrocacbon Thơm. Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên. Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

» Bài 35: Benzen Và Đồng Đẳng. Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

» Bài 36: Luyện Tập: Hiđrocacbon Thơm

» Bài 37: Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên

» Bài 38: Hệ Thống Hóa Về Hiđrocacbon

¤ Chương 8: Dẫn Xuất Halogen – Ancol – Phenol

» Bài 39: Dẫn Xuất Halogen Của Hiđrocacbon

» Bài 40: Ancol

» Bài 41: Phenol

» Bài 42: Luyện Tập: Dẫn Xuất Halogen, Ancol Và Phenol

» Bài 43: Bài Thực Hành 5: Tính Chất Của Etanol, Glixerol Và Phenol

¤ Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

» Bài 44: Anđehit – Xeton

» Bài 45: Axit Cacboxylic

» Bài 46: Luyện Tập: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

» Bài 47: Bài Thực Hành 6: Tính Chất Của Anđehit Và Axit Cacboxylic

Back to top button