Tiếng anh

Cách dùng like (động từ)

1. Không dùng trong dạng tiếp diễn

Like thường không được dùng trong dạng tiếp diễn. Ví dụ: What do you think of the soup? ~ I like it. (Cậu nghĩ gì về món súp?) ~ Tớ thích nó. KHÔNG DÙNG: …I’m liking it.

2. Có tân ngữ theo sau

Like thường có một tân ngữ theo sau. Ví dụ: How do you feel about ballet? ~ I like it. (Cậu cảm thấy thế nào về múa ba-lê? ~ Tớ thích nó.) KHÔNG DÙNG: …I like.

3. Với very much

Chúng ta có thể dùng very much với like nhưng không dùng very một mình. Ví dụ: I very much like ice cream. (Tôi rất thích kem.) KHÔNG DÙNG: I very like ice cream.

Very much không đứng giữa liketân ngữ của nó. Ví dụ: I like you and your sister very much. HOẶC I very much like you and your sister. (Tớ rất quý cậu và chị cậu.) KHÔNG DÙNG: I like very much you and your sister.

4. Like + -ing: chỉ sự thích thú

Để nói về việc thích làm gì đó chung chung, chúng ta có thể dùng like + -ing (đặc biệt trong Anh-Anh) hoặc like + infinitive. Ví dụ: I really like walking/to walk in the woods. (Tôi rất thích đi bộ trong rừng.) Children always like listening/to listen to stories. (Trẻ con luôn thích nghe kể chuyện.)

Để nói về việc yêu thích thứ gì đó vào một dịp nào đó, chúng ta dùng like + -ing. Ví dụ: I really liked working with him on his boat last week. (Tôi rất thích làm việc cùng anh ấy trên thuyền vào tuần trước.)

Có thể dùng cấu trúc like + object + verb. Ví dụ: I don’t like people phoning/to phone me in the middle of the night. (Tôi không thích mọi người gọi điện cho tôi vào nửa đêm.)

5. Like + infinitive: chỉ sự lựa chọn và thói quen

Chúng ta dùng like + động từ nguyên thể để nói về lựa chọn và thói quen. Ví dụ: I like to do the shopping early on Saturday mornings. (Tôi muốn đi mua đồ sớm vào các buổi sáng thứ 7.) When I’m pouring tea I like to put the milk in first. (Khi tôi pha trà tôi thích cho sữa vào trước.)

Not like có thể có nghĩa ‘tốt hơn không’. Ví dụ: Why didn’t you tell me before? ~ I didn’t like to disturb you at home. (Tại sao không nói cho tôi trước? ~ Tôi nghĩ tốt hơn là không làm phiền bạn ở nhà.)

Có thể dùng cấu trúc like + object + infinitive. Ví dụ: She likes the children to go to bed early during the week. (Cô ấy muốn bọn trẻ đi ngủ sớm vào các ngày trong tuần.)

6. Would like

Chúng ta dùng would like + động từ nguyên thể dùng để nói ‘muốn’ một cách lịch sự, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Ví dụ: I’d like two kilos of tomatoes, please. (Tôi muốn mua hai cân cà chua.) Would you like to dance? ~ Yes, OK. (Em muốn khiêu vũ chứ? ~ Vâng, được. KHÔNG DÙNG: Would you like dancing?

Do you like…? không được dùng theo cách này. KHÔNG DÙNG: Do you like some more coffee?

Would like to có thể được dùng thay vì lặp lại động từ nguyên thể. Ví dụ: How about playing tennis? ~ I’d like to. (Chơi tennis thì sao? ~ Tôi thích vậy.)

Lời yêu cầu lịch sự thường bắt đầu với If you would like…; mệnh đề theo sau đôi khi được lược bỏ. Ví dụ: If you would like to take a seat, I’ll see if Mr Smithers is free. (Làm ơn hãy ngồi xuống, tôi sẽ đi xem xem ngài Smithers có rảnh không.) If you would like to come this way… (Làm ơn hãy đi lối này…)

Would đôi khi được lược bỏ trong cấu trúc này. Ví dụ: If you like to come this way… (Làm ơn hãy đi lối này…)

7. If you like…

Khi chúng ta đưa cho ai đó một sự lựa chọn, chúng ta thường dùng like với nghĩa ‘muốn’ trong mệnh đề phụ theo sau. Chú ý rằng không được dùng to sau like.. Ví dụ: Can I go now? ~ If you like. (Tôi có thể đi rồi chứ? ~ Nếu anh muốn.) KHÔNG DÙNG: If you like to. Do it any way you like. (Làm nó bằng bất cứ cách bạn muốn.) Come when you like. (Tới khi bạn muốn.) You can sit wherever you like. (Bạn có thể ngồi bất cứ đâu tùy thích.)

Back to top button