Toán học

Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống tập 1, 2

Năm học mới 2021/2022 có nhiều thay đổi, và Đọc Tài Liệu vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy đối với các em học sinh quay những tài liệu hướng dẫn giải toán 6 nói riêng và tất cả các môn học nói chung.

Giải toán 6 sách kết nối tri thức tập 1

Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa Toán 6 tập 1 ( sách kết nối tri thức với cuộc sống):

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 1: Tập hợp

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Giải Luyện tập chung trang 20 Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 7: Thứ tự thực hiên các phép tính

Giải Luyện tập chung trang 27 Toán 6 Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 1 Toán 6 Kết nối tri thức

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8 : Quan hệ chia hết và tính chất

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9 : Dấu hiệu chia hết

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 10 : Số nguyên tố

Giải Luyện tập chung trang 43 Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 11 : Ước chung. Ước chung lớn nhất

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 12 : Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Giải Luyện tập chung trang 54 Toán 6 Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 2 Toán 6 Kết nối tri thức

Chương 3: Số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 13 : Tập hợp các số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 14 : Phép cộng và phép trừ số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 15 : Quy tắc dấu ngoặc

Giải Luyện tập chung trang 69 Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 16 : Phép nhân số nguyên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17 : Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Giải Luyện tập chung trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 3 Toán 6 Kết nối tri thức

Chương 4 : Một số hình phẳng trong thực tiễn

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 18 : Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 19 : Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 20 : Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Giải Luyện tập chung trang 95 Toán 6 Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 4 Toán 6 Kết nối tri thức

Chương 5 : Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 21 : Hình có trục đối xứng

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 22 : Hình có tâm đối xứng

Giải Luyện tập chung 108 Toán 6 Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 5 Toán 6 Kết nối tri thức

Hoạt động thực hành trải nghiệm kỳ 1

Tấm thiệp và phòng học của em

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Sử dụng máy tính cầm tay

Giải toán 6 sách kết nối tri thức tập 2

Chương 6: Phân số

Bài 23 : Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 24 : So sánh phân số. Hỗn số dương

Luyện tập chung 13

Bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 26 : Phép nhân và phép chia phân số

Bài 27 : Hai bài toán về phân số

Luyện tập chung 25

Bài tập cuối chương 6

Chương 7 : Số thập phân

Bài 28 : Số thập phân

Bài 29 : Tính toán với số thập phân

Bài 30 : Làm tròn và ước lượng

Bài 31 : Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Luyện tập chung trang 41

Bài tập cuối chương 7

Chương 8 : Những hình học cơ bản

Bài 32 : Điểm và đường thẳng

Bài 33 : Điểm nằm giũa hai điểm. Tia

Bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng

Luyện tập chung trang 57

Bài 36 : Góc

Bài 37 : Số đo góc

Luyện tập chung trang 65

Chúng ta đã học những gì?

Chương 9 : Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Bài 38 : Dữ liệu và thu thập dữ liệu

Bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Bài 40 : Biểu đồ cột

Bài 41 : Biểu đồ cột thép

Luyện tập chung trang 87

Bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Bài 43 : Xác suất thực nghiệm

Luyện tập chung trang 97

Bài tập cuối chương 9

Hoạt động thực hành trải nghiệm kỳ 2

Kế hoạch chi tiêu các nhân và gia đình

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Bài tập ôn tập cuối năm

Bảng tra cứu thuật ngữ

Bảng giải thích thuật ngữ

Chúc các em học tập tốt!

Back to top button