Toán học

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 26 tập 2 chính xác nhất

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 26: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Lý thuyết bài Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

– Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương.

– Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương.

b) Quy tắc: Giả sử hình lập phương có cạnh là a.

– Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

– Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Giải bài 1 trang 26 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là: ……………………….

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là: …………………………

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Đáp án

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 4 = 25 (m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 6 = 37,5 (m2)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 26

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

– Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

– Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

– Diện tích một mặt = diện tích toàn phần : 6.

– Nếu có số a sao cho diện tích một mặt = a × a thì độ dài cạnh của hình lập phương đó là a.

Đáp án

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là:

16 : 4 = 4cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là:

16 ⨯ 6 = 96cm2

Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10cm là:

10 ⨯ 10 = 100cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100cm2 là:

100 ⨯ 6 = 600cm2

Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm2 là:

24 : 6 = 4cm2

Ta có: 2 × 2 = 4. Do đó cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm2 là 2cm.

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 26 tập 2

a. Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm.Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai?

Phương pháp giải:

– Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

– Muốn tìm diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ta lấy diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất chia cho diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai.

Đáp án

Giải VBT Toán lớp 5 trang 26

Bài giải

a.

Hình a)

Diện tích một mặt của hình lập phương:

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập phương:

64 ⨯ 4 = 256 (cm2)

Đáp số: 256cm2

Hình b)

Diện tích một mặt của hình lập phương:

4 ⨯ 4 = 16 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập phương:

16 ⨯ 4 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b. Diện tích xung quanh của hình a) gấp số lần hình b) là:

256 : 64 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 26: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Back to top button