Toán học

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 132 Quãng đường

Giải vở bài tập Toán 5 bài 132: Quãng đường trang 63, 64 là lời giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách tính quãng đường đi được của một chuyển động đều; cách thực hành tính quãng đường. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 131: Luyện tập Vận tốc

Bài tập Toán lớp 5 bài 132 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 63, 64. Lời giải bao gồm các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 1

Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính quãng đường ô tô đã đi.

Hướng dẫn giải

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

t: 3 giờ, v: 45,6 km/giờ

s: ? km

Bài giải

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 2

Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi được.

Hướng dẫn giải

– Đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ.

– Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

t: 1 giờ 45 phút

v: 36 km/giờ

s: ? km

Bài giải

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 3

Vận tốc của một máy bay là 800 km/giờ. Tính quãng đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15 phút.

Hướng dẫn giải

– Đổi số đo thời gian sang đơn vị giờ.

– Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

s = v × t

Tóm tắt

v: 800 km/giờ

t: 2 giờ 15 phút

s: ? km

Bài giải

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 132 Câu 4

Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

Phương pháp giải:

  • Tìm thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ = thời gian lúc đến địa điểm trả hàng – thời gian khởi hành.
  • Tìm thời gian ô tô đã đi không tính thời gian nghỉ = thời gian ô tô đã đi tính cả thời gian nghỉ – thời gian nghỉ ăn trưa.
  • Tìm quãng đường ta lấy vận tốc của ô tô nhân với thời gian ô tô đã đi không tính thời gian nghỉ.

Bài giải

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 133: Luyện tập Quãng đường

Lý thuyết Quãng đường

Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ:

42,5 x 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có: s = v x t

b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

Đáp số: 30km.

Lưu ý:

– Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn vị của vận tốc và thời gian, ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường có đơn vị là km; …

– Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 5: Quãng đường

Bài tập Quãng đường

  • Bài tập Toán lớp 5: Quãng đường (Có đáp án)
  • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 92: Quãng đường

Trắc nghiệm Quãng đường

Back to top button