Sinh học

CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023

CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN SỰ

Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2023, các học viện, nhà trường Quân đội tuyển sinh bậc học đại học, cao đẳng hệ quân sự hơn 4.300 chỉ tiêu.

Trong đó, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển sinh đào tạo kỹ sư quân sự hơn 450 chỉ tiêu; Học viện Quân y tuyển hơn 340 chỉ tiêu; Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển hơn 490 chỉ tiêu; Trường Sĩ quan Thông tin hơn 320 chỉ tiêu…

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng (là nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại, thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh dự tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường Quân đội, nếu có nguyện vọng vẫn được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sang một trường Quân đội khác trong cùng một nhóm trường.

Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu); các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự.

Năm 2023, các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; có các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký; đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các học viện, trường trong Quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có xác định điểm chuẩn riêng theo giới tính và khu vực thường trú

Các trường Quân đội sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và nam thanh niên ngoài Quân đội.

Tuy nhiên sẽ có xác định điểm chuẩn riêng theo giới tính nam, nữ (nếu nhà trường tuyển thí sinh nữ) hoặc theo thí sinh có nơi thường trú đã được đăng ký đúng quy định ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng Quân khu; thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo nơi thường trú.

Đối với các học viện, nhà trường có xét tuyển đồng thời tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, tiếng Anh (tổ hợp A01), thực hiện một điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và tổ hợp A01.

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo nơi thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện: Đăng ký thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào tính đến tháng 9 năm dự tuyển phải đủ 3 năm liên tục trở lên; phải học tập năm lớp 12 và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

Riêng Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung vào đào tạo Phi công Quân sự cho thí sinh trong cả nước. Học viện Quân y thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng thí sinh nam hoặc đối tượng thí sinh nữ theo từng khu vực tuyển sinh cho cả 2 tổ hợp xét tuyển B00 và A00 khi xét tuyển vào đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa.

Học viện Khoa học quân sự, thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng thí sinh nam hoặc đối tượng thí sinh nữ trong cả nước dự tuyển vào đào tạo các ngành ngoại ngữ và ngành quan hệ quốc tế; Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp xét tuyển: Tổ hợp A00 và A01 vào đào tạo ngành Trinh sát kỹ thuật. Tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga; Tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển được thực hiện trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao thì sẽ sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Học viện Khoa học Quân sự là cơ sở đào tạo bậc đại học hàng đầu về ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng trong quân đội, được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Quốc phòng và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục-đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng tuyển sinh

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân cho các ngành: Quan hệ quốc tế, ngoại ngữ. Ngành Trinh sát Kỹ thuật không tuyển thí sinh nữ.

Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT (các ngành đào tạo ngoại ngữ và ngành quan hệ quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính).

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:

– Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự khi trúng tuyển vào học phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của Học viện và Bộ Quốc phòng.

– Phẩm chất đạo đức tốt, là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 05/2020/TT-BQP ngày 16-1-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Quân nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

– Trên cơ thể không có hình xăm, chữ xăm.

Tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi

* Trình độ văn hóa:

– Thực hiện theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

– Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Độ tuổi (tính đến năm dự tuyển):

– Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

– Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Tiêu chuẩn về sức khỏe

– Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, vòng ngực;

* Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; thí sinh nữ phải đạt Điểm 1 (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên);

* Mắt: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62m trở lên;

+ Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Điểm trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự những năm gần đây.

Hồ sơ tuyển sinh

– Mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng phát hành, 1 bộ hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

Mẫu biểu hồ sơ sơ tuyển: Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành hồ sơ sơ tuyển thống nhất năm 2023. Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Ban TSQS cấp huyện); thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban TSQS cấp trung đoàn).

– Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 1 bộ hồ sơ sơ tuyển (hồ sơ tuyệt đối không được tẩy xóa, nếu sửa chữa phải có chữ ký và giấy của cơ quan có thẩm quyền). Hồ sơ gồm có: 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch; 1 phiếu khám sức khỏe, 3 phiếu đăng ký sơ tuyển.

– Trong hồ sơ đăng ký sơ tuyển TSQS, các thí sinh thuộc diện được cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, nộp 1 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên hợp lệ, đối tượng là con thương binh, con bệnh binh, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”, phải có bản photocopy có công chứng Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh…

– Khi đến nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển TSQS, thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để cán bộ thu hồ sơ đối chiếu.

– Mỗi thí sinh nộp 4 ảnh chân dung cỡ 4x6cm, ảnh chụp thẳng (kiểu chứng minh nhân dân), trên nền phông màu xanh, ảnh phải rõ, cùng kiểu, cùng loại, chưa qua xử lý bằng các phần mềm xử lý ảnh và mới chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp không tổ chức chụp ảnh tập trung, thí sinh phải trực tiếp đến nộp ảnh cùng với hồ sơ sơ tuyển, cán bộ chuyên trách tuyển sinh khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đối chiếu ảnh, người thật, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ tùy thân của thí sinh.

– Học viện chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển (thí sinh mua hồ sơ và làm thủ tục sơ tuyển tại Ban chỉ huy Quân sự quận (huyện), có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Học viện mà thí sinh đăng ký.

– Đối với xét tuyển đợt 1: Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào Học viện hoặc nhóm trường được điều chỉnh nguyện vọng: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Phòng Không-Không quân (Hệ Kỹ sư hàng không).

– Học viện không xét tuyển đối với các thí sinh:

+ Không có hồ sơ sơ tuyển hoặc không đủ điều kiện sơ tuyển;

+ Nguyện vọng đăng ký xét tuyển không phải là nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện không cùng nhóm: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Phòng Không-Không quân (Hệ Kỹ sư hàng không);

+ Không nộp hoặc nộp không đủ hồ sơ xét tuyển, không đúng thời gian quy định; đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển vào các ngành của Học viện.

– Mức điểm nhận hồ sơ: Học viện sẽ quy định cụ thể sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi.

Học phí: Học viên trúng tuyển vào hệ quân sự được Bộ Quốc phòng bảo đảm ăn, mặc, ở, không phải đóng học phí. Hằng tháng được nhận phụ cấp. Ra trường được phong quân hàm sĩ quan và phân công công tác (không phải tìm việc làm).

Ngành đào tạo:
– Ngành Trinh sát kỹ thuật (Chỉ tuyển thí sinh nam)

Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa, A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

– Ngành Ngôn ngữ Anh:

Tổ hợp môn xét tuyển: D01: Tiếng Anh, Toán, Văn

– Ngành Ngôn ngữ Nga

Tổ hợp môn xét tuyển: D01: Tiếng Anh, Toán, Văn, D02: Tiếng Nga, Toán, Văn

– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Tổ hợp môn xét tuyển: D01: Tiếng Anh, Toán, Văn, D04: Tiếng Trung Quốc, Toán, Văn

– Ngành Quan hệ quốc tế

Tổ hợp môn xét tuyển: D01: Tiếng Anh, Toán, Văn

Mã trường: NQH

Địa chỉ: Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội; 322E, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

SĐT: 0435.659.449

Email: hvkhqs.edu.vn@gmail.com

Website: http://www.hvkhqs.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/hvkhqs

(Số lượng tuyển sinh năm 2023 sẽ công bố sau khi Bộ Quốc phòng có chỉ tiêu đối với Học viện Khoa học Quân sự)

Hội thao quân sự Trường Sĩ quan Pháo binh. Ảnh Qdnd.vn

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

Yêu cầu tự nguyện:

– Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự.

– Khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học.

– Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

Yêu cầu về chính trị, đạo đức:

– Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BQP ngày 16/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Trường hợp quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

Yêu cầu về sức khỏe:

– Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (viết tắt là Thông tư liên tịch 16/2016/TTT-BYT-BQP).

Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển.

– Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 tuổi đến 21 tuổi.

– Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công nhân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 tuổi đến 23 tuổi.

Công tác sơ tuyển, đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

Đăng ký sơ tuyển:

– Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

– Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là cấp trung đoàn).

– Mỗi thí sinh đăng ký sơ tuyển phải có 1 bộ hồ sơ sơ tuyển (hồ sơ tuyệt đối không được tẩy xóa, nếu sửa chữa phải có chữ ký và dấu của cơ quan có thẩm quyền).

Hồ sơ gồm có:

+ 1 bản thẩm tra xác minh lý lịch.

+ 1 phiếu khám sức khỏe.

+ 3 phiếu đăng ký sơ tuyển.

Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai, phải ghi rõ trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển và các nội dung quy định trên phiếu, không nhờ người khác viết hộ; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển theo đúng thời gian quy định; Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn hướng dẫn viết kê khai, đối chiếu, thu và ký xác nhận hồ sơ theo đúng quy trình.

Bản thẩm tra xác minh chính trị do cán bộ tuyển sinh Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị (đối với quân nhân) đi thẩm tra xác minh theo đúng quy định.

Phiếu khám sức khỏe do Hội đồng khám tuyển sức khỏe cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn tổ chức.

Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, nộp 1 giấy chứng nhận hưởng ưu tiên.

Đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ quân sự các trường trong Quân đội:

– Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa điểm do Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định sao cho thuận tiện nhất.

– Thí sinh là quân nhân tại ngũ: Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn hoặc tương đương chịu trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục và đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn.

Thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách, chỉ gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của năm tuyển sinh) đến trường bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh, thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN

Học viện Phòng không – Không quân Việt Nam là một học viện quân sự trực thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân (Bộ Quốc phòng) chuyên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu phòng không – không quân bậc đại học, cao đẳng, kỹ sư hàng không và đào tạo sau đại học.

Đối tượng tuyển sinh:

– Hạ sĩ quan-binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên.

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký sơ tuyển và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Học viện chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vào hệ đại học quân sự của các trường Quân đội (theo nhóm trường được điều chỉnh nguyện vọng), có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Học viện.

Chuyên ngành đào tạo, tiêu chuẩn sức khỏe:

– Máy bay động cơ.

– Thiết bị hàng không.

– Vũ khí hàng không.

– Vô tuyến điện hàng không.

– Chỉ huy kỹ thuật Phòng không, chuyên ngành Tên lửa phòng không.

– Chỉ huy kỹ thuật Phòng không, chuyên ngành Ra-đa phòng không.

– Chỉ huy kỹ thuật Phòng không, chuyên ngành Pháo phòng không.

– Chỉ huy tham mưu Không quân, chuyên ngành Tác huấn không quân.

– Chỉ huy tham mưu Không quân, chuyên ngành Dẫn đường không quân.

– Chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử.

Tiêu chuẩn sức khỏe

– Một số tiêu chuẩn quy định như sau:

+ Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử.

Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên.

Về Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

+ Ngành Kỹ thuật Hàng không:

Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên.

Về Mắt: Được tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thị lực mắt phải đạt 10/10; tổng thị lực hai mắt đạt 19/10 trở lên).

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của quân đội, trung tâm đào tạo cán bộ hàng đầu của quân đội và đất nước.

Học viện Kỹ thuật Quân sự có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam.

Chương trình đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn cập nhật với sự phát triển của khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn, bảo đảm học viên khi tốt nghiệp ra trường có thể thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc khác nhau; có cơ hội phát triển và khả năng học tập suốt đời.

Học viên tốt nghiệp tại học viện có thể đảm nhiệm vị trí công tác ban đầu là: Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các học viện, nhà trường, trung tâm, viện; kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong các nhà máy của quân đội; trợ lý phòng (ban) kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật, chỉ huy phân đội kỹ thuật các cơ quan, đơn vị trong quân đội; học viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi có thể được chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp.

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh trong cả nước theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ thông báo trên website www.mta.edu.vn khi có quyết định giao chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng.

Về phương thức tuyển sinh, tất cả các thí sinh phải đăng ký sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). Điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 và A01 như nhau, xét theo phía Bắc, phía Nam và giới tính nam, nữ.

Thủ tục hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư quân sự cần làm 2 bước. Bước 1: Làm hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, dự kiến từ ngày 1/3/2023 đến 25/4/2023. Bước 2: Làm thủ tục xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Kỹ thuật Quân sự chỉ xét tuyển các thí sinh đã qua sơ tuyển tại bước 1 và đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) vào Học viện.

Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển hệ đào tạo kỹ sư quân sự các năm gần đây:

HỌC VIỆN QUÂN Y

Học viện Quân y là một trong những trường đại học khối ngành sức khỏe uy tín, chất lượng hàng đầu của Việt Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng với truyền thống hơn 75 năm xây dựng và phát triển, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Ngành, đối tượng tuyển sinh

Ngành Y khoa hệ quân sự, Y học dự phòng quân sự… theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng (sẽ cập nhật thông tin khi có chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng).

Đối tượng: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước, qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo quy định chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, tuyển học sinh giỏi và kết quả của kỳ thi trung học phổ thông.

– Ký hiệu trường, mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:

Ký hiệu trường: YQH

Ngành Y khoa; mã ngành: 7720101; Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Sinh (800). Ngành Y học dự phòng, mã ngành: 7720110, Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh (500); bắt đầu tuyển sinh từ năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y lên đường phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

– Nơi đăng ký, thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển làm hồ sơ sơ tuyển và nộp tại Ban chỉ huy quân sự quận/huyện, thị xã nơi mình cư trú khoảng từ ngày 15-3 đến 20-5 hằng năm.

– Lý lịch rõ ràng, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tiêu chuẩn sức khỏe

Thí sinh là nam: Cao 1,63m trở lên; nặng 50kg trở lên.

Thí sinh là nữ: cao 1,54m trở lên; nặng 48kg trở lên.

Mắt: Thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không qua 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mất đạt 19/10.

– Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất

Năm 2021: Tuyển 412 chỉ tiêu, điểm trúng tuyển từ 25,55-28,50

Năm 2022: Tuyển 312 chỉ tiêu BSĐK, 10 BSYHDP; điểm trúng tuyển từ 23,00-28,30

– Thông tin chi tiết liên hệ

Số 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội; ĐT: 069.566001.

Điện thoại tuyển sinh: 069566204; 0983.510555

Website: http://www.hocvienquany.vn; vmmu.edu.vn

Email tuyển sinh: tuyensinhhvay@vmmu.edu.vn

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

Trường Sĩ quan Công binh, tiền thân là các lớp học đầu tiên do Cục Công binh tổ chức và Phân khoa Công binh, thuộc Trường Lục quân Trung học Trần Quốc Tuấn. Ngày 26 tháng 12 năm 1955, tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) khai giảng lớp học đầu tiên, từ đó ngày 26/12 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của nhà trường.

* Đối tượng tuyển sinh:

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

* Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

* Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

* Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường quân đội:

– Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hằng tháng, không phải đóng học phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập;

– Học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội và quy định của nhà trường. Trong trường quân đội, ngoài việc học tập, học viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường.

– Sau từng năm học, những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

– Học viên được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ tết theo quy định.

– Học viên tốt nghiệp ra trường sẽ được Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp; văn bằng tốt nghiệp cấp cho học viên khi tốt nghiệp ra trường là bằng đại học thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.

– Học viên tốt nghiệp được Bộ Quốc phòng phong quân hàm cấp Thiếu úy, Trung úy tùy theo xếp loại tốt nghiệp.

– Tất cả học viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng phân công công tác căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

* Điểm trúng tuyển Trường Sĩ quan Công binh 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT)

Nơi nhận hồ sơ: Ban Tuyển sinh – Trường Sĩ quan Công binh.

Địa chỉ: Số 229B, đường Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743.859.632; Mobile: 0985.52.52.18

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị động viên thí sinh trúng tuyển nhập học tại Nhà trường năm 2022. Ảnh QĐND

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

Trường Sĩ quan Chính trị là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Đối tượng tuyển sinh của Trường Sĩ quan Chính trị bao gồm: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự; nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân).

Trường tuyển thí sinh nam trong cả nước, số lượng dự tuyển không hạn chế. Theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được Quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hằng tháng, không phải đóng học phí, được đảm bảo về điều kiện cơ cở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập. Thân nhân của học viên (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hợp pháp) sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Hằng năm, học viên được khen thưởng, được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ Tết theo quy định. Học viên tốt nghiệp ra trường được cấp bằng Cử nhân, được phong quân hàm sĩ quan, được phân công công tác theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi; có sức khỏe tốt, đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Lý lịch chính trị gia đình và bản thân trong sạch, rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

Các bước xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị:

1. Làm hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi thường trú, thời gian đăng ký sơ tuyển từ tháng 3-2023 đến tháng 5-2023.

2. Thực hiện đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhà trường chỉ xét tuyển các thí sinh đã thực hiện làm hồ sơ sơ tuyển tại bước 1).

Tổ hợp xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị:

– Toán, Vật lý, Hóa học.

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực phía Bắc, phía Nam và từng tổ hợp xét tuyển.

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp là trường trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng), nằm trong khối các trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu tăng thiết giáp cấp quân đội bậc đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội.

Thời gian đào tạo tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp là 4 năm, học viên sẽ được trang bị những kiến thức tổng hợp tự nhiên, xã hội và quân sự.

Ngành đào tạo: Chỉ huy – Tham mưu Tăng thiết giáp.

Khi tốt nghiệp ra trường, học viên được cấp bằng Đại học chính quy, phong quân hàm sĩ quan, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được bố trí công tác tại các đơn vị Tăng thiết giáp trong toàn quân, đảm nhiệm chức vụ ban đầu là Trung đội trưởng hoặc Phó đại đội trưởng kỹ thuật và được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để phát triển cao hơn.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp xét tuyển thí sinh nam trong cả nước trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Thí sinh đăng ký và dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phương thức tuyển sinh, tất cả các thí sinh phải đăng ký sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp có Mã ngành: 7860206. Môn xét tuyển là: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) hoặc A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh).

Chỉ tiêu dự kiến năm 2023 là: 139.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp sẽ thông báo trên website của nhà trường: www.siquantangthietgiap.vn khi có quyết định giao chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng.

Điểm chuẩn xét tuyển: Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; thực hiện điểm chuẩn riêng theo khu vực tuyển sinh miền Bắc và miền Nam.

Trong xét tuyển đợt 1, Nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Tiêu chuẩn tuyển sinh vào Trường sĩ quan Tăng thiết giáp

1. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức

– Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội; khi trúng tuyển vào học phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của Nhà trường và Bộ Quốc phòng.

– Chính trị, đạo đức:

+ Phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Quân nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;

+ Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm.

2. Tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi

a) Trình độ văn hóa

– Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Độ tuổi (tính đến năm dự tuyển)

– Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

– Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi

c) Tiêu chuẩn về sức khỏe

* Tuyển chọn thí sinh nam đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự về các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, vòng ngực.

Một số tiêu chuẩn quy định riêng, như sau:

+ Về thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên;

+ Về mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển: Có thể lực đạt Loại 1 và Loại 2, riêng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62m trở lên;

– Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Phù Lá) dự tuyển: Được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường sĩ quan Tăng thiết giáp (Km 6, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Mã trường: TGH.

Website: www.siquantangthietgiap.vn

Số điện thoại: 0974.177.246

Email: tuyensinhtsqttg@gmail.com

HỌC VIỆN HẬU CẦN

Học viện Hậu cần tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học quân sự 01 ngành duy nhất, tên ngành: Hậu cần Quân sự, mã ngành: 7860218.

Hiện nay, Học viện Hậu cần đang đào tạo 6 chuyên ngành, khi cấp bằng tốt nghiệp chia thành 2 đối tượng như sau:

– Cấp bằng Cử nhân ngành Hậu cần Quân sự, gồm 5 chuyên ngành:

+ Chỉ huy tham mưu hậu cần;

+ Quân nhu;

+ Chỉ huy Vận tải;

+ Xăng dầu;

+ Tài chính.

– Cấp bằng Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Học viện Hậu cần tổ chức xét tuyển theo 03 phương thức:

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2. Xét tuyển thẳng đối tượng học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Điểm mới về công tác tuyển sinh quân sự của Học viện Hậu cần so với năm 2023

Năm 2023, Học viện Hậu cần tiếp tục tuyển sinh đối tượng thí sinh nữ đào tạo chuyên ngành Tài chính, tổng số: 4 chỉ tiêu, trong đó:

– Thí sinh nữ thường trú tại các tỉnh phía Bắc: 3 chỉ tiêu.

– Thí sinh nữ thường trú tại các tỉnh phía Nam: 1 chỉ tiêu.

Mọi thông tin chi tiết có thể theo dõi, cập nhật trên website: Hocvienhaucan.edu.vn

Địa chỉ Học viện Hậu cần: Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

Năm 2023, Trường Sĩ quan Thông tin dự kiến tuyển 323 chỉ tiêu. Trong đó miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) 210 chỉ tiêu; miền Nam (từ Quảng Trị trở vào) 113 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh năm 2023. Đồ họa QĐND

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Học viện Hải quân – Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của Quân đội và Quân chủng Hải quân, là môi trường lý tưởng để rèn đức, luyện tài; nơi chắp cánh thực hiện ước mơ, hoài bão của thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo báo QĐND, thí sinh đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân phải đăng ký và qua sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh Quân sự các địa phương, đơn vị, và phải đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Hải quân, tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia. Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải tốt nghiệp THPT.

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước, để xét tuyển vào HVHQ chỉ cần dự thi một trong các tổ hợp môn A00: Toán, Vật Lý, Hóa học hoặc A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo nhóm trường.

Học viện Hải quân thuộc nhóm 1 trong đó bao gồm các Học viện sau: Hậu cần, Hải quân, Biên Phòng, Phòng không – Không quân (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh Học viện Hải quân

* Đối tượng tuyển sinh:

– Tuyển sinh thí sinh (nam) trong cả nước, chỉ tiêu theo từng miền Nam, Bắc;

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (bao gồm cả quân nhân đã xuất ngũ).

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

– Thiếu sinh quân;

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (bao gồm cả quân nhân đã xuất ngũ).

* Tiêu chuẩn tuyển sinh:

– Yêu cầu về văn hoá: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề).

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Yêu cầu về sức khỏe:

Có sức khỏe loại 1 ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng, hàm – mặt.

+ Thể lực: Cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên;

+ Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

* Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển:

+ Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

+ Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi;

+ Thiếu sinh quân từ 17 đến 23 tuổi.

* Về lai lịch chính trị: Có phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng.

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi Trung học phổ thông Quốc Gia. Để được xét tuyển vào Học viện Hải quân, thí sinh phải đăng ký và tham gia sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh Quân sự địa phương, đơn vị và đăng ký xét tuyển vào Học viện Hải quân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội. Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên.

Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu (theo từng miền Bắc và Nam).

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú. Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) phải có hộ khẩu thường trú phía Nam đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên (tính đến tháng 9 năm dự tuyển), có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

* Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (Dự kiến gần 200 học viên)

– Kết quả tuyển sinh năm 2021 để tham khảo: Năm 2021, có 197 Học viên trúng tuyển vào Học viện Hải quân. Điểm trúng tuyển khu vực phía Bắc là 24.55; khu vực phía Nam là 23.35.

Năm 2022, có 195 Học viên trúng tuyển vào Học viện Hải quân. Điểm trúng tuyển khu vực phía Bắc là 23.70; khu vực phía Nam là 23.75.

Để nắm rõ thêm chi tiết thí sinh có thể liên hệ: Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Học viện Hải quân.

Địa chỉ: Số 30 – Trần Phú – Phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa.

Điện thoại: 069754636; 02583881425; 0984166606.

Hoặc truy cập Website tại địa chỉ: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

Email: tshvhq@gmail.com.

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Năm 2023, Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh Phi công quân sự trình độ đại học các chuyên ngành: Phi công phản lực; Phi công trực thăng; Phi công vận tải. Trường cũng tuyển sinh đào tạo Chỉ huy – Tham mưu dù; đạo tạo cao đẳng kỹ thuật hàng không…

Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh năm 2023. Đồ họa Báo Quân đội nhân dân

Back to top button