Toán học

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2023 – 2024 (Sách mới) 18 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán (Có đáp án + Ma trận)

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2023 – 2024 gồm 18 đề thi sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, có đáp án, hướng dẫn chấm, bảng ma trận và đặc tả đề thi học kì 1 kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thành thạo.

Với 18 Đề thi học kì 1 Toán 6 sách mới, còn giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 1 năm 2023 – 2024 cho học sinh theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn Ngữ văn. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

1. Đề thi học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1.1. Đề thi học kì 1 môn Toán 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN 6

NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất;.

Câu 1. Kết quả của phép tính 20212022: 20212021 là:

A. 1.B. 2021.C. 2022.D. 20212

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x < 8}. B. A = {x ∈ N| x < 8}.C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}.D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}.

Câu 3. ƯCLN (24, 18) là:

A. 8. B. 3. C. 6.D. 72.

Câu 4: BCNN ( 15, 30, 60 ) là :

A. 24 . 5 . 7. B. 22 .3. 5 .C. 24. D. 5 .7.

Câu 5. Điền số thích hợp vào dấu * để số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

A. 5. B. 9.C. 3.D. 0.

Câu 6. Hình có một trục đối xứng là:

A. Hình chữ nhật. B. Hình bình hành.C. Hình thoi.D. Hình thang cân.

Câu 7. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 20 cm và 40 cm. Diện tích hình thoi đó là:

A. 400 cm2. B. 600 cm2. C. 800 cm2. D. 200 cm2.

Câu 8. Cho hình thang cân ABCD. Biết đáy nhỏ AB = 3cm, cạnh bên BC = 2cm, đáy lớn CD = 5 cm. Chu vi của hình thang cân ABCD là:

A. 6 cm. B. 10cm.C. 12cm. D. 15cm

Câu 9. Tổng các số nguyên x thỏa mãn -5 < x < 5 là:

A. -5. B. 5.C. 0.D. 10.

Câu 10. Kết quả thực hiện phép tính 18: (-3)2 . 2 là:

A. 6.B. -6.C. -4.D. 4.

Câu 11. Nhiệt độ buổi sáng của phòng ướp lạnh là -90C. Nhiệt độ buổi chiều của phòng ướp lạnh đó là bao nhiêu, biết nhiệt độ tăng 40C so với buổi sáng?.

A. 130C.B. -50CC. 50C. D. -130C.

Câu 12. Trong các chữ cái sau: M, E ,F , H chữ nào có tâm đối xứng?

A. H. B. E. C. F. D. M.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính, tính hợp lý nếu có thể:

a. 82 + 24.18 – 100

b. (-26) + 16 + (-34) + 26

c.

Câu 14: (1,5 điểm)Tìm số nguyên x, biết:

a. 3 + x = – 8

b. (35 + x) – 12 = 27

c. 2x + 15 = 31

Câu 15: (1,5 điểm)Thư viện của một trường có khoảng từ đến quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn quyển, quyển hoặc quyển đều vừa đủ ngăn. Tính số sách của thư viện?

Câu 16:(1,5 điểm)

Sân nhà bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m và chiều rộng 5m.

a. Tính diện tích sân nhà bạn An.

b. Bố An muốn dùng những viên gạch hình vuông cạnh là 50cm để lát sân. Vậy bố An cần dùng bao nhiêu viên gạch để lát hết sân đó?

Câu 17: (0,5 điểm)

Cho A = 20213 và B = 2020.2021.2022

Không tính cụ thể các giá trị của A và B, hãy so sánh A và B.

1.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 6

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm )

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

A

C

B

D

D

A

C

C

D

B

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

13

(2,0 điểm)

a. 24.82 + 24.18 – 100

= 24.(82 + 18) – 100

= 24.100 – 100

= 2400 – 100 = 2300

b) (-26) + 16 + (-34) + 26

= (-26) + 26 + 16 + (-34)

= 0 + 16 + (-34)

= – 18

c)

= 12+3.left[39-3^2right]=12+3.left[39-9right]

= 12 + 3.30 = 12 + 90 = 102

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

14

(1,5 điểm)

a. 3 + x = – 8

x = – 8 – 3

x = -11

b. (35 + x) – 12 = 27

35 + x = 27 + 12

35 + x = 39

x = 39 – 35

x = 4

c. 2x + 15 = 31

2x = 31 – 35

x = 4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

15

(1,5 điểm)

Gọi số sách cần tìm là a (a ∈ N * ; 400 ≤ a ≤ 600)

Theo bài ra ta có: a ⁝ 12 ; a ⁝ 15; a ⁝ 18

Suy ra: a ∈ BC (12, 15, 18)

Ta có: BCNN(12,15,18) = 180

BC (12,15,18) = {0;180;360;540;720;…}

Mà a ∈ BC (12, 15, 18) và 400 ≤ a ≤ 600 nên a = 540

Vậy số sách cần tìm là: 540 quyển.

0,25

0,5

0,5

0,25

16

(1,5 điểm)

a. Chiều dài sân nhà bạn An là:

30 : 2 – 5 = 10 (m)

Diện tích sân nhà bạn An là:

10 . 5 = 50 (m2) = 500 000 (cm2)

b) Diện tích một viên gạch là: 50 . 50 = 2500(cm2)

Số viên gạch bố An cần để lát hết sân là:

500 000 : 2500 = 200 (viên)

0,5

0,25

0,25

0,5

17

(0,5 điểm)

begin{aligned} A & =2021^3=2021 cdot 2021 cdot 2021  & =2021 cdot[2021 cdot(2020+1)]  & =2021 cdot(2020 cdot 2021+2021)  B & =2020 cdot 2021 cdot 2022  & =2021 cdot(2020 cdot 2022)  & =2021 cdot[2020 cdot(2021+1)]  & =2021 cdot(2020 cdot 2021+2020) end{aligned}vì 2020.2021+2020″ width=”272″ height=”15″ data-type=”0″ data-latex=”2020.2021+2021>2020.2021+2020″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=2020.2021%2B2021%3E2020.2021%2B2020″>

Nên 2021 .(2020 cdot 2021+2020)” width=”394″ height=”20″ data-type=”0″ data-latex=”2021 .(2020 cdot 2021+2021)>2021 .(2020 cdot 2021+2020)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=2021%20.(2020%20%5Ccdot%202021%2B2021)%3E2021%20.(2020%20%5Ccdot%202021%2B2020)”>Vậy A > B.

0,25

0,25

1.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6

Cấp độ

Mạch kiến

thức

Mức độ 1

(Nhận biết)

Mức độ 2

(Thông hiểu)

Mức độ 3

(Vận dụng)

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Tập hợp các số tự nhiên N, các phép toán, lũy thừa với số mũ tự nhiên

Số câu

2

2

2

1

5

Số điểm

0,5

1,25

1,0

0,5

3,25

Tỉ lệ %

5%

10%

10%

5%

32,5%

Câu số/

Thành tố NL

Câu 1;2 TD

Câu 13a; 14b – TD

Câu13c,14c- GQVĐ

Câu 17 GQVĐ

2. Tính chất chia hết trong tập các số tự nhiên N

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

0,25

0,5

1,5

2,25

Tỉ lệ %

2,5%

5%

15%

22,5%

Câu số/

thành tố NL

Câu 3 – TD

Câu 4;5-TD

Câu 15 GQVĐ

3. Số nguyên

Số câu

1

1

1

1

1

5

Số điểm

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

2,0

Tỉ lệ %

2,5%

2,5%

5%

2,5

5%

20,0%

Câu số/ Thành tố NL

Câu 9 – TD

Câu 10;14a- TD

Câu 11; 13b, GQVĐ

4. Một số hình phẳng trong thực tiễn

Số câu

2

1

1

3

Số điểm

0,5

1,0

0,5

2,0

Tỉ lệ %

2,5

10%

5%

20,0%

Câu số/

thành tố NL

Câu 7;8;

Câu 16a

TD-GQVĐ;CC

Câu16b TD;GQVĐ; CC

5. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.

Số câu

2

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

Câu số?

thành tố NL

Câu 6;12 TD

MHH

Tổng số câu

6 câu

8 câu

5 câu

1 câu

20 câu

Tổng điểm

1,5 đ

4,0đ

4,0 đ

0,5 đ

10.0 đ

Tỉ lệ %

15%

40,0%

40,0%

5%

100%

2. Đề thi học kì 1 môn Toán 6 Chân trời sáng tạo

2.1. Đề thi học kì 1 môn Toán 6

TRƯỜNG …………………………

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ IMôn: Toán 6Thời gian: 90 phút

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. (NB1) Cho M = {a; 5; b; c}. Trong các khẳng định nào sau đây sai?

A. 5 ∈ M. B. a ∈ M.C. b ∈ M.D. c ∈ M.

Câu 2. (NB2) Số nào sau đây chia hết cho 3

A. 124. B. 321.C. 634.D. 799.

Câu 3. (NB3) Số đối của 5 là:

A. 5. B. -3.C. -5.D. 4.

Câu 4. (NB4) Tập hợp tất cả các ước số nguyên của 5 là:

A. Ư(5) = {1; 5}. B. Ư(5) = {- 5; -1; 0; 1; 5}C. Ư(5) = {- 1; -5}. D. Ư(5) = {- 5; -1; 1; 5}.

Câu 5. (TH TN9) Điểm A trong hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

A.4.B.3. C.- 4.D.-3.

Câu 6. (TH TN10)Thực hiện phép tính 33 . 68 + 68 . 67

A. 100. B. 6800.C. 680.D. 6900.

Câu 7. (NB 5) Cho tam giác đều ABC với AB = 10 cm. Độ dài cạnh AC là

A.10cm. B.5cm. C.15cm.D. 3,5cm.

Câu 8. (NB6) Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữ nhật?

A. Hai cặp cạnh đối diện song songB. Có 4 góc vuôngC. Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau D. Hai đường chéo vuông góc với nhau

Câu 9. (NB7) Danh sách dự thi văn nghệ của lớp 6A.

STTHọ và tên1Nguyễn Thị Ngân2Bùi Ánh Tuyết3Hà Ngọc Mai40973715223

Bạn số mấy cung cấp thông tin không hợp lí

A. 1. B. 2. C. 3.D. 4.

Câu 10. [NB_8] Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 6A được cho trong bảng sau:

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số HS

0

0

0

1

8

8

9

5

6

3

Số học sinh đạt điểm Giỏi (từ điểm 9 trở lên) là:

A.6 B.14 C.9 D.7

Câu 11. (TH_TN11) Biểu đồ bên cho biết số cây xanh được trồng và chăm sóc của hai khối 8 và 9 của Trường THCS Võ Thị Sáu.Từ biểu đồ hãy cho biết khối 8 trồng và chăm sóc nhiều hơn khối 9 bao nhiêu cây?

Câu 12. (VD_TN12) Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20000 đồng, Mai ăn sáng hết 12000 đồng, mua nước hết 5 000 đồng, phần tiền còn lại Mai bỏ vào heo đất để dành tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong heo đất?

A. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 75000 đồng.B. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 45000 đồng.C. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 300 000 đồng.D. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 240 000 đồng.

Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 13. (2,5 điểm)

a) (NB-TL1) Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn13.b) (NB-TL2) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6.c) (NB_TL3) Viết tập hợp A các bội của 4 trong các số sau: -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12.d) (VD_TL9) Tính giá trị của biểu thức [(195 + 35 : 7) : 8 + 195].2 – 400.

Câu 14. (2,25 điểm)

a) (TH_TL5) Tính giá trị biểu thức M = 38 : 36b) (TH_TL6) Tìm x biết, (-35).x = -210c) (VDC_TL11) Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Nếu xếp 27 học sinh hay 36 học sinh lên một ô tô thì đều thấy thừa ra 11 học sinh. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng số học sinh đó có khoảng từ 400 đến 450 em.

Câu 15. (1,25 điểm)

Để lát gạch nền một căn phòng có diện tích 30 m2, người ta sử dụng một loại gạch có kích thước như nhau, biết diện tích mỗi viên gạch là 0,25 m2.

a) (TH_TL7) Em hãy tính tổng số viên gạch đủ để lát nền căn phòng đó. b) (VD TL 10) Theo đơn vị thi công báo giá là 110000 đồng/1m2. Để lát hết nền gạch căn phòng đó cần bao nhiêu tiền?

Câu 16: (1,0 điểm)

2.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 6

Phần 1: TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/án

C

B

C

D

C

B

A

D

D

C

C

B

Phần 2: TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

BàiLời giảiĐiểm

13a

(0,5đ)

Các số nguyên tố nhỏ hơn 13 là: 2; 3; 5; 7; 11.

0,5

b

(0,5đ)

– 4; – 3; 0; 2; 4; 5; 6.

0,5

c

(0,5đ)

B(4) = { -12; – 4; 0; 4; 12}

0,5

d

(1,0đ)

[(195 + 35 : 7) : 8 + 195].2- 400 = [(195 + 5):8 +195].2 -400

= (25 + 195) .2- 400

= 220.2 – 400 = 40

0,25

0,25

0,5

14a

(0,75đ)

M = 38 : 36 =38-6 = 32

=9

0,5

0,25

b

(0,5đ)

(-35).x = -210

x = (-210) : (-35)

x = 6

0,25

0,25

c

(1,0đ)

+ Gọi số học sinh đi tham quan là a (học sinh) (a ∈ N*)

+ Lập luận được:

a -11 ∈ BC(27;36) và 400 ≤ a ≤ 450

Tính được: BCNN(27;36) = 108

Lập luận được: a = 443 và kết luận

0,25

0,25

0,25

0,25

15a

(0,5đ)

a) Số viên gạch cần để lát nền căn phòng đó là 30 : 0,25 = 120 (viên).

0,5

b

(0,75đ)

b) Tổng số tiền để lát nền căn phòng đó là 30 × 110000 = 3300000 (đồng)

0,25

0,5

16a

(0,5đ)

a) Học sinh nam thích môn cầu lông nhất

0,5

b

(0,5đ)

b) Học sinh nữ thích môn bóng rổ nhiều hơn học sinh

nam là: 12 – 10 = 2 (học sinh)

0,5

2.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số tự nhiên (24 tiết)

Số tự nhiên. Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính

luỹ thừa với số mũ tự nhiên

1 (TN1)

0,25đ

1 (TL5)

0,75đ

1 (TN12)

0,25đ

3,0

Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

1 (TN2)

1 (TL1) 0,5đ

1 (TL11) 1,0đ

2

Số nguyên (20 tiết)

Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

1 (TN3)

1 (TL2) 0,5đ

1 (TN9)

3,5

Các phép tính với số nguyên.

Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên

1 (TN4)

1 (TL3) 0,5đ

1 (TN10)

1 (TL6) 0,5đ

1 (TL9) 1,0đ

3

Các hình phẳng trong thực tiễn (10 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

1 (TN5)

1,75

Hình chữ nhật, Hình thoi,

hình bình hành, hình thang cân.

1 (TN6)

1

(TL7) 0,5đ

1

(TL10) 0,75đ

4

Một số yếu tố thống kê. (10 tiết)

Thu thập và tổ chức dữ liệu.

2

(TN7,8)

1,75

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

1

(TL4) 0,5đ

1 (TN11)

1

(TL8) 0,5đ

Tổng:Số câu

Điểm

8

2,0

4

2,0

3

0,75

4

2,25

1

0,25

2

1,75

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

3. Đề thi học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

3.1. Đề thi học kì 1 môn Toán 6

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN….TRƯỜNG TH&THCS……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2023 – 2024MÔN TOÁN 6Thời gian làm bài : 90 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng.

Câu 1. 38 đọc là:

A. Tám mũ ba B. Ba mũ tám C. Tám nhân ba D. Ba nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự kiện “Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên” là số nào trong các số sau đây?

A. – 1776 B. 776 C. – 776 D. 1776

Câu 3. Hình nào dưới đây là hình tam giác đều?

Câu 4: Hình nào dưới đây có trục đối xứng?

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 5: Trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. Những số nào chia hết cho 5? Vì sao?

Câu 6: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển.

Câu 7: Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong các ngày từ 17 / 1 / 2021 đến 23 / 1 / 2021

a) Nêu nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong ngày 22/1/2021

b) Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong ngày 22/1/2021 là bao nhiêu độ C?

Câu 8:

a) Tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27.

b) Thực hiện phép tính:

Câu 9: Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD biết cạnh AB = 3cm, đường chéo AC = 5cm.

Câu 10:

3.2. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 6

Câu 1:

– Để trả lời được câu một học sinh phải đọc được biểu thức lũy thừa của một số tự nhiên.

– Câu 1 đánh giá năng lực giao tiếp toán học theo mức độ 1.

– Đáp án: B.

– Điểm số: 0,5.

Câu 2:

– Để trả lời được câu 2, học sinh phải biết sử dụng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công nguyên.

– Câu 2 đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 1.

– Đáp án: C.

– Điểm số: 0,5.

Câu 3:

– Để trả lời được câu 3 học sinh phải nhận biết được tam giác đều.

– Câu 3 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 1.

– Đáp án D.

– Điểm số: 0,5.

Câu 4:

– Để trả lời được câu 4 học sinh phải nhận biết được hình phẳng có trục đối xứng.

– Câu 4 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 1.

– Đáp án: A.

– Điểm số 0,5.

Câu 5:

– Để trả lời được câu 5 học sinh phải biết dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5.

– Câu 5 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 2.

– Giải: Trong các số 1930, 1945, 1954, 1975, những số chia hết cho 5 là: 1930, 1945, 1975, vì chúng có chữ số tận cùng là 0 ; 5

– Điểm số: 1,5

Câu 6:

a)

– Để làm được câu 6a, học sinh phải hiểu được vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính số nguyên.

– Câu 6a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 2.

– Giải: Phép toán liên quan đến độ cao mới của tàu ngầm dưới mực nước biển là: -47 + 18.

– Điểm số: 0,5

b)

– Để làm được câu 6b học sinh phải giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính số nguyên.

– Câu 6b đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 3.

– Giải: Độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển là: -47 + 18 = -29 (m).

– Điểm số: 0,5

Câu 7:

a)

– Để trả lời được câu 7a, học sinh phải hiểu được vấn đề thực tiễn gắn với so sánh hai số nguyên.

– Câu 7a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 2.

– Giải:

+ Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga tính theo độ C trong ngày 22/1/2021 là: -10C.

+ Nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga tính theo độ C trong ngày 22/1/2021 là: -90C.

– Điểm số: 1.

b)

– Để trả lời được câu 7b, học sinh phải giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính số nguyên.

– Câu 7b đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 3.

– Giải:

Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong ngày 22/1/2021 là: -1 – (-9) = 80C.

– Điểm số: 0,5

Câu 8:

a)

– Để làm được câu 8a, học sinh phải xác định được bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên.

– Câu 8a, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học theo mức 3.

– Giải:

Phân tích 18 và 27 ra thừa số nguyên tố:

18 = 2 . 3 . 3 = 2 . 32

27 = 3 . 3 . 3 = 33

BCNN(18, 27) = 2 . 32 = 2 . 27 = 54

– Điểm số: 1.

b)

– Để làm được câu 8b, học sinh phải thực hiện được phép cộng phân số bằng cách sử dụng bội chung nhỏ nhất.

– Câu 8b đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học theo mức 3.

– Giải:

BCNN(18, 27) = 54

54 : 18 = 3

54 : 27 = 2

– Điểm số: 1.

Câu 9:

Câu 10:

– Để làm được câu 10 học sinh phải coi mỗi đoạn ống hút biểu diễn một cạnh của lục giác đều, mô tả được một số yếu tố cơ bản của lục giác đều, biết cách tạo lập lục giác đều.

– Câu 10 đánh giá năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học mức 4.

– Giải:

a) Muỗi hút được cắt thành 3 đoạn bằng nhau để tạo nên ba cạnh của mỗi lục giác đều.

Vậy mỗi lục giác đều cần 2 ống hút.

Trên hình có tất cả 9 lục giác đều, do đó số hút mà bạn Hoa đã sử dụng là:

9 . 2 = 18 (ống hút).

b) Tổng chiều dài của tất cả các ống hút mà bạn Hoa đã dùng là:

18 . 198 = 3564 (mm)

– Điểm số: 1.

3.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6

Nhận biếtThông hiểuVận dụngvận dụng caoCộngTNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 1. Số tự nhiên.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0,5

1,5

2

4

Số câu/ Hình thức

1

5

8a, 8b

Thành tố năng lực.

GT

TD

GQVĐ

Chương 2. Số nguyên.

Số câu

1

2

2

5

Số điểm

0,5

1,5

1

3

Số câu/ Hình thức

2

6a, 7a

6b,7b

Thành tố năng lực.

MHH

MHH

MHH

Chương 3. Hình học trực quan.

Số câu

2

1

2

5

Số điểm

1

1

1

3

Số câu/ Hình thức

3,4

9

10a, 10b

Thành tố năng lực.

TD

CC

MHH, CC, GQVĐ

Tổng điểm

2

3

4

1

10

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Back to top button