Sinh học

Để học tốt môn Sinh học lớp 6, dưới đây là Top 3 đề kiểm tra Sinh học 6 Giữa học kì 1 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Sinh học lớp 6.

Đề kiểm tra Sinh học 6 Giữa học kì 1

Bộ 5 đề kiểm tra giữa kì mới nhất

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 1)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 2)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 3)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 4)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 năm 2023 có đáp án (Đề 5)

Bộ 5 đề kiểm tra giữa kì sưu tầm

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 có đáp án (Đề 1)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 có đáp án (Đề 2)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 có đáp án (Đề 3)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 có đáp án (Đề 4)

 • Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6

Câu 1 : Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau : rễ mang các …(1)…có chức năng hút…(2)…trong đất

A. (1) : lông hút ; (2) : nước và muối khoáng hòa tan

B. (1) : lông hút ; (2) : nước và muối khoáng dạng kết tinh

C. (1) : mạch gỗ ; (2) : các chất hữu cơ ( lipit, gluxit)

D. (1) : mạch mạch rây ; (2) : nước và muối khoáng hòa tan

Câu 2 : Cây nào dưới đây có nhu cầu muối đạm ít hơn các cây còn lại ?

A.lúa B.đậu C.cà chua D.cà rốt

Câu 3 : Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có rễ củ

A.hoa hiên, hồ tiêu, cà rốt

B.sắn, mắm, bụt mọc

C.sắn, khoa ilang, cà rốt

D.khoai tây, khoai lang, cà rốt

Câu 4 :Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có rễ thở ?

A. Đước, bụt mọc, mắm, bần, vẹt

B. Đước, tầm gửi, mắm, vẹt, si

C. Hồ tiêu, bụt mọc, đa, vạn niên thanh, tơ hồng

D. Sung, tơ hồng, mắm, hồ tiêu, vẹt

Câu 5 : Dựa vào hình ảnh « tế bào lông hút » dưới đây, em hãy viết chú thích phù hợp vào các ô trống tương ứng với các số thứ tự 1,2,3,4.

Phần tự luận

Câu 1 : Đối với các cây rễ củ thì người nông dân thường thu hoạch vào giai đoạn nào ?

Câu 2 : Vì sao khi trồng cây lấy gỗ hoặc lấy sợi, người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu ?

Câu 3 : Bạn Hoa làm thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của mạch rây, Hoa chọn một cành cây và bóc bỏ một khoanh vỏ. Sau một tháng, Hoa nhận thấy hiện tượng gì?

Câu 4: Hai tế bào thực vật phân chia liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ở thế hệ cuối cùng?

Đáp án

Phần trắc nghiệm

Câu 1:A Câu 2:D Câu 3: C Câu 4: A

Câu 5: Chú thích

1. Vách tế bào

2. Màng sinh chất

3. Chất tế bào

4. Nhân

5. Không bào

Phần tự luận

Câu 1:

Chúng ta nên thu hoạch các cây có rễ củ trong giai đoạn trước khi ra hoa vì ở giai đoạn này, chất dinh dưỡng trong củ chưa bị tiêu hao cho hoạt động ra hoa, tạo quả

Câu 2:

Khi trồng cây lấy gỗ hoặc lấy sợi, người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu vì tập trung chất dinh dưỡng vào thân chính, tăng chiều dài của thân cây

Câu 3:

Bạn Hoa làm thí nghiệm để tìm hiều chức năng của mạch rây, Hoa chọn một cành cây và bóc bỏ một khoanh vỏ, Sau một tháng, Hoa nhận thấy mép vỏ phía trên bị phình to ra. Nguyên nhân của hiện tượng này là do lớp vỏ bị bóc đi bao gồm cả mạch rây nên chất dinh dưỡng từ lá khi vận chuyển đến vị trí này sẽ bị gián đoạn, chúng bị ứ đọng lại ở mép vỏ phía trên khiến cho mép vỏ phía trên bị phình to ra

Câu 4:

3 tế bào thực vật phân chia liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra: 2.23 = 16 tế bào con ở thế hệ cuối cùng

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Sinh học 6

Câu 1 : Nhóm nào dưới đây gồm những cây có lá mọc cách ?

A.ổi, dây huỳnh, cúc tần, cỏ lào

B.trúc đào, ớt, chanh, dừa cạn

C.bưởi, ngô, rau muống, mồng tơi

D.ổi, cỏ nhọ nồi, sài đất

Câu 2 : Trong tế bào thịt lá, bào quann nào có chức năng thu nhận ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cho cây ?

A.lục lạp B.ti thể C.nhân D.ruột

Câu 3 : Nhóm thực vật nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá ?

A.thủy tiên, bưởi B.gừng,thược dược

C.trang, súng D.lúa,ngô

Câu 4 : Sơ đồ nào dưới đây mô phỏng khái quát quá trình quang hợp ở cây xanh ?

A.chất hữu cơ+ khí ôxi → năng lượng+ khí cacbônic + hơi nước

B. chất vô cơ + khí ôxi + năng lượng → khí cacbônic + hơi nước

C. khí hiđrô + khí ôxi → nước

D. nước + khí cacbônic → tinh bột + khí ôxi

Câu 5 : Quan sát « sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn » và chú thích tương ứng với các số 1,2,3,4,5,6,7 sao cho đúng

Phần tự luận

Câu 1 : Quann sát các loại củ trong hình dưới đây, và so sánh sự giống và khác nhau giữa chúng.

Câu 2 : Lỗ khí có chức năng gì ? những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó ?

Câu 3 : Quang hợp là gì ? thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ?

Câu 4 : Quan sát hình ảnh và điền vào chỗ trống để hoàn thiện bảng dưới đây

Đáp án

Phần trắc nghiệm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: D

Câu 5: chú thích

1. Tế bào biểu bì mặt trên

2. Tế bào thịt lá

3. Khoang chứa không khí

4. Tế bào biểu bì mặt dưới

5. Lục lạp

6. Gân lá gồm các bó mạch

7. Lỗ khí

Phần tự luận

Câu 1:

Giống nhau:

– Có chồi ngọn, chồi nách, lá nên chúng là thân

– Phình to, chứa chất dự trữ

Khác nhau:

– Củ dong ta, củ gừng có hình dạng giống rễ, ví trị nằm dưới mặt đất nên được gọi là thân rễ

– Củ su hào hình dạng to, tròn, vị trí trên mặt đất nên được gọi là thân củ

– Củ khoai tây hình dạng to, tròn, vị trí nằm dưới mặt đất nên được gọi là thân củ

Câu 2:

– Lỗ khí có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài

– Đặc điểm phù hợp với chức năng đó là: lỗ khí nằm trên biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới ( mặt trên hầu như không có hoặc có rất ít). Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá, nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước

Câu 3:

– Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục , sử dụng nước, cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi

– Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Vì màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa chất diệp lục có chức năng quang hợp

Câu 4:

Xem thêm đề thi Sinh học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Học kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Sinh học lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 6 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề kiểm tra Sinh học 6 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Sinh học 6 Giữa học kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 6 có đáp án

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

 • Lý thuyết & Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án
 • 500 câu trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án
 • Giải bài tập Sinh học 6 (hay nhất)
 • Giải bài tập Sinh học 6 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh học 6
 • Giải sách bài tập Sinh học 6
Back to top button