Hỏi đáp

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUÝ I NĂM 2022

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quý I năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường, lớp, học sinh

Toàn trường có 1661 học sinh(chia thành 37 lớp)

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 64 đ/c

+ CBQL: Tổng số: 03 đ/c. Trong đó đạt chuẩn: 03đ/c – 100%

+ Giáo viên + TPT: Tổng số : 53 đ/c (50 biên chế, có 02 hợp đồng quận; 01 hợp đồng trường )

Trong đó: Đạt chuẩn ( ĐH): 43 = 81,1%; Chưa đạt chuẩn (CĐ; TC):10 = 18,9%

+ Nhân viên: Tổng số: 8 đ/c (04 biên chế và 04 hợp đồng Quận): 100% đạt chuẩn.

+ Đảng viên : 27 ( Biên chế: 27 đ/c) đạt 45,6%

3. Thuận lợi

– Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Đảng, chính quyền, đoàn thể Quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, cơ quan chuyên môn của Sở GD-ĐT Hà Nội, PhòngGD-ĐT Quận, cùng với sự chăm lo giúp đỡ tận tình của hội CMHS.

– Đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đảm bảo đủ theo yêu cầu. Trình độ CBQL, GV đạt chuẩn theo luật 2019 chiếm 81,8% .

– CB, GV, NV trong nhà trường hầu hết là lực lượng trẻ, được đào tạo cơ bản; có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác được giao. Cán bộ, GV, NV nhà trường đoàn kết giúp đỡ nhau trong chuyên môn và trong cuộc sống tạo nên không khí thân thiện, tích cực, hiệu quả trong mọi công việc của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ đào tạo trên chuẩn cao, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác.

4. Khó khăn

– Có học sinh khuyết tật học hòa nhập và nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

– Việc đổi mới PPDH, kỹ năng sư phạm, ứng dụng CNTT, công tác chủ nhiệm lớp của một bộ phận giáo viên còn hạn chế.

– Do dịch bệnh Covid-19 nên nhà trường phải dạy và học trực tuyến. Việc dạy và học còn gặp khó khăn. Còn một bộ phận CMHS chưa thực sự quan tâm tới việc học tập, rèn luyện của con. Việc phối kết hợp giữa PHHS với nhà trường và GVCN còn hạn chế.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền

1.1. Trong Quý I/2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai của Chi bộ và BGH nhà trường được thực hiện đúng quy định. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với phát triển đội ngũ CB, GV, NV và đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường, đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”, các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, quản lý, điều hành của BGH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở:

Trong Quý I/2022, Cấp uỷ và BCĐ thực hiện QCDC đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động của nhà trường:

– Cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục giới thiệu 02 quần chúng tốt để bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; tổ chức rà soát, lấy ý kiến trong Chi bộ giới thiệu nguồn chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và thực hiện tự kiểm tra đánh giá trong Chi bộ theo chỉ đạo của Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ.

– Hiệu trưởng đã quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong các ký họp hội đồng; Hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện QCDC của cá nhân và tập thể công khai các hoạt động một cách rõ ràng, đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/20156/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong các cuộc họp và niêm yết để cho giáo viên và cán bộ công nhân viên được nắm rõ.

– Hiệu trưởng đã quản lý CB, GV, NV quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trau đồi đạo đức tác phong làm việc, đánh giá đúng năng lực CB, GV, NV theo đúng quy trình của cấp trên quy định. Đánh giá xếp loại CB, GV, NV trên Temis hàng tháng được thực hiện một cách khách quan, công bằng.

– Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của CB, GV với thái độ cầu thị, chân thành và kịp thời sửa chữa.

– Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước và theo quy chế chi tiêu nội bộ, công khai việc mua sắm CSVC, trang thiết bị.

– Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

– Quán triệt toàn thể CB, GV, NV thực hiện tốt Quy chế dân chủ của đơn vị đã xây dựng và thống nhất.

– Ban chuyên môn chỉ đạo, triển khai ôn tập, kiểm tra cuối HKI, sơ kết học kỳ đúng kế hoạch và đảm bảo quy chế. Duy trì tốt nề nếp dạy – học trước và sau Tết Nguyên đán. Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY được duy trì.

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong CB, GV, NV và HS theo các văn bản chỉ đạo của các cấp ban ngành.

2. Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Chi bộ nhà trường đưa nội dung QCDC vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Công đoàn thực hiện tốt công tác tham mưu với chính quyền trong đề xuất lương, thưởng cho CĐV dịp cuối năm; đề xuất hỗ trợ Tết đối với CĐV gặp khó khăn, cùng Ban thanh tra giám sát các hoạt động về công khai tài chính:

Ban chuyên môn công khai chất lượng giáo dục HKI, chỉ đạo triển khai các hoạt động HKII theo kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên theo quy định bộ môn, GVCN thông báo kết quả tới CMHS.

Đoàn Đội phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các hoạt động của nhà trường. Tổ chức tốt các cuộc thi.

3. Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cấp ủy phân công đ/c Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở. Ban Chỉ đạo triển khai bám sát kế hoạch đã xây dựng. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nề nếp dạy và học, kế hoạch kiểm tra nội bộ, công khai Kế hoạch trên trang web của trường và phổ biến trong kế hoạch hàng tháng, công khai các kết quả kiểm tra cho từng bộ phận, cá nhân sau kiểm tra. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CB, GV, NV trong trường.

BGH đã chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường (với các tổ chức, ban ngành chính quyền địa phương) trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và phát triển giáo dục địa phương.

Công tác tiếp dân, và giải quyết các kiến nghị của GV, NV, CMHS được BGH thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. BGH luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường và có biện pháp giải quyết kịp thời không gây bức xúc trong nội bộ. Trong nhiều năm qua nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ QUÝ I

1.Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị

1.1.Thủ trưởng cơ quan:

– Thường xuyên quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong các kỳ họp hội đồng, hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ của cá nhân và tập thể công khai các hoạt động một cách rõ ràng.

– Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên những việc làm được, những việc chưa làm được từ đó nhắc nhở động viên cán bộ giáo viên điều chỉnh kịp thời. Đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm được thực hiện một cách khách quan, công bằng.

– Tiếp thu những ý kiến góp ý của cán bộ giáo viên để kịp thời điều chỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành.

– Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định nhà nước, theo quy chế nội bộ. Công khai việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị.

– Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

– Phối hợp với công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức trong nhà trường đánh giá nhiệm vụ của từng cá nhân, có giải pháp nâng cao chất lượng của từng nội dung công việc theo đúng yêu cầu đề ra. Lắng nghe ý kiến đóng góp để điều chỉnh bổ sung. Khen thưởng những cá nhân có thành tích trong công tác.

– Tổ chức Hội nghị đại diện CMHS công khai kết quả HKI và phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2021 – 2022

1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình không có CBGV nào vi phạm pháp luật.

– Tất cả các cán bộ đảng viên có lối sống lành mạnh, giản dị, thực hiện quy định của đơn vị, nghiêm túc chịu sự chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị.

– Cán bộ giáo viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy những ưu điểm khắc phục những khuyết điểm.

– Tất cả các văn bản chỉ thị của các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục đều phổ biến rộng rãi kịp thời đến tận từng cán bộ, giáo viên, nhân viên để mọi người được biết.

– Kế hoạch nhiệm vụ các tháng được đưa ra nghiên cứu thảo luận bàn bạc, đề ra biện pháp thực hiện.

– Các vấn đề tài chính đều được công khai minh bạch, đầy đủ.

– Việc khen thưởng kỷ luật đều đúng quy trình đảm bảo công khai dân chủ.

– Trong đơn vị không xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

– Nội quy, quy chế nhà trường được thảo luận đi đến thống nhất và thực hiện một cách nghiêm túc.

– Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tham gia góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động tháng của nhà trường. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đều được CB, GV, NV bàn bạc và đề ra biện pháp thực hiện tốt. Các phong trào thi đua đều được đánh giá khách quan, dân chủ.

– Tất cả các chế độ giáo viên đều được hưởng đầy đủ, kịp thời nên đã tạo động lực tốt cho giáo viên phấn đấu trong công tác.

– Các phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường CB, GV, NV đều được tham gia.

1.3. Kết quả trong việc giám sát, kiểm tra

– Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

– Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị đúng quy định.

– Thực hiện tốt các nội quy, quy chế, các chế độ chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định s04/2015/NĐ-CP)

2.1. Hiệu trưởng

Với chức trách và nhiệm vụ được giao, Hiệu trưởng nhà trường luôn gương mẫu, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc. luôn cố gắng khắc phục những khó khăn tạm thời để cùng tập thể Hội đồng sư phạm làm tốt khâu tổ chức, chỉ đạo các hoạt động; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ.

Thực hiện mối quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức: BGH nhà trường thường xuyên và chỉ đạo thực hiện công tác công khai, niêm yết các hoạt động về tài chính: công khai chất lượng giáo dục HKI, công khai dự toán thu chi HKII để tập thể CB, GV, NV thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường. Kết quả thực hiện công tác công khai, niêm yết diễn ra một cách minh bạch, rõ ràng trong tập thể nhà trường, nên không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại trong giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

a- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ hàng tháng để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả. Nhà trường và công đoàn tiếp tục triển khai việc thực hiện Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

b- Giám sát và thanh tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong nhà trường:

Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy của nhà trường. Ban giám hiệu đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn chỉ đạo cho các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động giảng dạy, đổi mới phương pháp, Hội giảng, chuyên đề.

Hàng tháng các tổ chuyên môn đều thực hiện kiểm tra các loại hồ sơ chuyên môn của tổ viên theo đúng quy định: đa số các giáo viên trong trường đều thực hiện tốt đầy đủ đúng quy định các loại hồ sơ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định chung.

Chuyên môn nhà trường tiếp tục được thực hiện bám sát kế hoạch đã xây dựng. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn mà cấp trên triển khai xuống.

c- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

Nghị quyết Hội nghị CBCC được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

d- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CB, GV, NV:

Giám sát việc thực hiện ngày giờ công, xếp loại thi đua, các khoản đóng góp ủng hộ,… đầy đủ, kịp thời.

Trong Quý I/2022, được chỉ đạo của BCH Công đoàn cùng sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của CB, GV, NV. Các chế độ được chi trả đầy đủ, kịp thời; việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định.

Bộ phận kế toán đã công khai các chế độ liên quan đến CB, GV, NV đầy đủ, kịp thời.

2.3. Đánh giá sự phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn cơ sở về triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan:

BGH đã phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn nhà trường trong bàn bạc, thống nhất lập kế hoạch cùng kết hợp để tuyên truyền, vận động CB-GV-NV tích cực tham gia các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc QCDC trong đơn vị. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dạy học và các phong trào trong nhà trường.

3. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

– Thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; giải quyết các TTHC đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

– Thực hiện tốt Quy chế văn hóa nơi công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.

– Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường Trung học cơ sở.

– Các hoạt động kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm, tháng, tuần của nhà trường đều được đăng tải trên trang Web để toàn thể CB, GV, NV nắm được, giảm bớt việc họp và in ấn tài liệu.

– Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, quy chế chuyên môn, quy chế thi đua, mỗi cán bộ, giáo viên đều nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

– Nhà trường thực hiện đúng công tác tổ chức, biên chế đảm bảo việc bố trí nhân sự phù hợp với Đề án vị trí việc làm.

– Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tham mưu với Hiệu trưởng đề xuất những biện pháp để Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch để thực hiện được những chỉ tiêu đã đề ra. Cùng Hiệu trưởng chấp hành và tổ chức thực hiện các hoạt động dân chủ trong nhà trường.

– 100% CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc, thực hiện tốt mọi quy chế, nắm bắt Luật giáo dục, Điều lệ trường TH; tích cực, trách nhiệm trong góp ý xây dựng các phong trào thi đua, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tham gia Hội thi các ngành, các cấp cũng như công tác giáo dục học sinh yếu kém, học sinh chưa ngoan. Góp ý xây dựng, sửa chữa, mua sắm bổ sung CSVC, trang thiết bị, ĐDDH và các hoạt động khác.

– BCH công đoàn, Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tạo động lực cho nhà trường hoạt động có chất lượng và có nề nếp.

– Ban thanh tra nhân dân hoạt động tích cực, hiệu quả đúng chức năng, nhiệm vụ định kì có kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tự đánh giá đạt kết quả khá tốt.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, phát huy được vai trò của tổ chức, được trao đổi, phổ biến đầy đủ kế hoạch, nhiệm vụ cơ bản của nhà trường, tham gia hỗ trợ tốt các hoạt động của nhà trường.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.Ưu điểm

– Cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo QCDC đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy được sức mạnh tập thể. Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành và nhà trường; phát huy quyền làm chủ của CB, GV, NV phụ huynh và học sinh, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

– Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cá nhân và các tổ chức trong nhà trường phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

– Các hoạt động, sinh hoạt của các đoàn thể đều được bàn bạc, trao đổi công khai kĩ lưỡng nên đã khuyến khích được các thành viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ của nhà trường.

– CB, GV, NV nhà trường đều có ý thức tham gia đóng góp xây dựng các nội dung hoạt động của trường thông qua việc phát biểu ý kiến trong các buổi họp HĐSP xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng tháng.

– CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế trường học, kỷ luật lao động.

Trong Quý I/2022, không có CB, GV, NV nào của nhà trường vi phạm, bị phản ánh hoặc kỷ luật; nhà trường cũng không có trường hợp nào khiếu nại, khiếu kiện trong cơ quan và vượt cấp.

2. Những hạn chế, yếu kém

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban TTND còn chung chung, mục tiêu, nhiệm vụ chưa thật cụ thể.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

– Các đ/c trong Ban TTND đều là GV kiêm nhiệm.

– Việc dạy – học Online kéo dài làm ảnh hưởng đến một số nội dung trong công tác kiểm tra nội bộ.

4. Bài học kinh nghiệm

– Cấp uỷ, BGH đoàn kết, có sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chung và đặc điểm nhà trường. Các kế hoạch, nhiệm vụ phải được trao đổi, bàn bạc công khai. Việc thực hiện quy chế dân chủ phải được cụ thể hóa bằng việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo, các thành viên trong toàn cơ quan theo từng chức năng nhiệm vụ của mỗi người.

– Hiệu trưởng phân công đúng người, đúng việc. Các tổ chuyên môn cụ thể hóa nhiệm vụ cho mỗi tổ viên của mình và thực hiện kế hoạch mỗi tổ.

– Thực hiện tốt công khai nội bộ, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho CB, GV, NV.

– Các tổ chức, thành viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị công tác và nhiệm vụ được giao. Thẳng thắn trong góp ý, phê bình.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

– BGH kết hợp với BCH Công đoàn nhà trường tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 lồng ghép trong nội dung họp Hội đồng sư phạm tháng 4/2022 để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Tuyên truyền cho tất cả CB-GV-NV phải nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

– Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng tập thể nhà trường dân chủ, vững mạnh.

– BGH và BCH Công đoàn nhà trường tiếp tục cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên thông báo kịp thời đến các thành viên trong tập thể đơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB, GV, NV trong nhà trường. Không để một trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB, GV, NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường và của ngành.

– BGH, BCM nhà trường tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động dạy và học theo kế hoạch của HKII năm học 2021 – 2022.

2. Giải pháp thực hiện:

– BGH nhà trường thường xuyên chỉ đạo sâu sát công tác triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015, về việc Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; cập nhật kịp thời những văn bản, tài liệu tham khảo có liên quan đến công tác QCDC cho tất cả các CB-GV-NV tìm hiểu. Tích cực đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra sâu sát tình hình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn công tác QCDC do các cấp tổ chức.

– Củng cố, duy trì việc tiếp phụ huynh học sinh, xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động, hộp thư góp ý của nhà trường, thông báo công khai số máy di động của ban lãnh đạo nhà trường. Thường xuyên tổ chức ý kiến của nhà giáo, cán bộ, công chức vào một số công việc quan trong nhà trường. Niêm yết công khai lịch công tác của nhà trường, các CB, GV hàng ngày xem kế hoạch niêm yết của nhà trường tại văn phòng.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Công khai công tác tài chính, công tác phân công phân nhiệm….

Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các ý kiến, các kiến nghị…. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của người dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động và người học.

– BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đơn vị.

– BGH, BCM nhà trường tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động dạy và học theo kế hoạch của HKII năm học 2021 – 2022. Tiếp tục công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém,Tổ chức tốt công tác ôn tập, kiểm tra cuối HK cho học sinh toàn trường đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu. Tham gia tốt các hội thi của ngành dành cho giáo viên và học sinh. Tổng kết các hoạt động thi đua, thực hiện đánh giá xếp loại hàng tháng và cuối năm CB, GV, NV đảm bảo công khai đúng quy định.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

Trên đây, là Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022 về thực hiện QCDC của trường Tiểu học Đền Lừ.

Trường Tiểu học Đền Lừ trân trọng báo cáo./.

Back to top button