Toán học

Giải Toán 11 Bài 5: Phương trình lượng giác cơ bản – Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 36 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau:

a) sinx = 32;

b) sin(x + 30°) = sin(x + 60°).

Lời giải:

a) sinx = 32

Vì sinπ3 = 32 nên phương trình sinx = 32= sinπ3 có các nghiệm là:

x=π3+k2π và x=2π3+k2π, k ∈ ℤ.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: S = π3+k2π,2π3+k2π,k∈ℤ.

b) sin(x + 30°) = sin(x + 60°)

⇔ x + 30° = x + 60° + k360° hoặc x + 30° = 360° – x – 60° + k360° (k ∈ ℤ)

⇔ 30° = 60° + k360° (vô lí) hoặc x = 150° + k180° (k ∈ ℤ).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: S = {150° + k180°, k ∈ ℤ}.

Lời giải bài tập Toán 11 Bài 5: Phương trình lượng giác cơ bản hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 34 Toán 11 Tập 1: Trong hình bên, khi bàn đạp xe đạp quay, bóng M của đầu trục quay dao động trên mặt đất ….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 34 Toán 11 Tập 1: Xác định và so sánh tập nghiệm của các phương trình sau ….

 • Thực hành 1 trang 35 Toán 11 Tập 1: Chỉ ra lỗi sai trong phép biến đổi phương trình dưới đây ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 35 Toán 11 Tập 1: a) Có giá trị nào của x để sinx = 1,5 không? ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 36 Toán 11 Tập 1: Trong Hình 3, những điểm nào trên đường tròn lượng giác biểu diễn diễn góc lượng giác x có cosx = -12? ….

 • Thực hành 3 trang 37 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau: a) cosx = – 3 ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 37 Toán 11 Tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho T là điểm trên trục tang có tọa độ là (1; 3) ….

 • Thực hành 4 trang 38 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau: a) tanx = 0 ….

 • Hoạt động khám phá 5 trang 38 Toán 11 Tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho C là điểm trên trục côtang có tọa độ là (- 1; 1) ….

 • Thực hành 5 trang 39 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau: a) cotx = 1 ….

 • Thực hành 6 trang 40 Toán 11 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay để giải các phương trình sau ….

 • Vận dụng trang 40 Toán 11 Tập 1: Quay lại bài toán khởi động, phương trình chuyển động của bóng đầu trục bàn đạp là x = 17cos5πt (cm) ….

 • Bài 1 trang 40 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình lượng giác sau: a) sin2x = 12 ….

 • Bài 2 trang 40 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình lượng giác sau: a) cosx+π3=32 ….

 • Bài 3 trang 41 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình lượng giác sau: a) tanx = tan55° ….

 • Bài 4 trang 41 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình lượng giác sau: a) cot12x+π4= -1 ….

 • Bài 5 trang 41 Toán 11 Tập 1: Tại các giá trị nào của x thì đồ thị hàm số y = cosx và y = sinx giao nhau? ….

 • Bài 6 trang 41 Toán 11 Tập 1: Trong Hình 9, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay ….

 • Bài 7 trang 41 Toán 11 Tập 1: Trong Hình 10, ngọn đèn hải đăng H cách bờ biển yy’ một khoảng HO = 1km ….

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Toán 11 Bài tập cuối chương 1

 • Toán 11 Bài 1: Dãy số

 • Toán 11 Bài 2: Cấp số cộng

 • Toán 11 Bài 3: Cấp số nhân

 • Toán 11 Bài tập cuối chương 2

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button