Toán học

Với giải bài tập Toán lớp 11 Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 11 Bài 4.

Giải Toán 11 Kết nối tri thức Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản

Giải Toán 11 trang 31

 • Mở đầu trang 31 Toán 11 Tập 1: Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu có độ lớn v0 không đổi ….

  Xem lời giải

1. Khái niệm phương trình tương đương

 • HĐ1 trang 31 Toán 11 Tập 1: Nhận biết khái niệm hai phương trình tương đương ….

  Xem lời giải

Giải Toán 11 trang 32

 • Luyện tập 1 trang 32 Toán 11 Tập 1: Xét sự tương đương của hai phương trình sau ….

  Xem lời giải

2. Phương trình sinx = m

 • HĐ2 trang 32 Toán 11 Tập 1: Nhận biết công thức nghiệm của phương trình sin x = 12 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 11 trang 34

 • Luyện tập 2 trang 34 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

3. Phương trình cosx = m

 • HĐ3 trang 34 Toán 11 Tập 1: Nhận biết công thức nghiệm của phương trình cos x = -12 ….

  Xem lời giải

Giải Toán 11 trang 35

 • Luyện tập 3 trang 35 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 35 Toán 11 Tập 1: Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần ….

  Xem lời giải

4. Phương trình tanx = m

Giải Toán 11 trang 36

 • HĐ4 trang 36 Toán 11 Tập 1: Nhận biết công thức nghiệm của phương trình tan x = 1 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 36 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

5. Phương trình cotx = m

Giải Toán 11 trang 37

 • HĐ5 trang 37 Toán 11 Tập 1: Nhận biết công thức nghiệm của phương trình cot x = – 1 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 37 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

6. Sử dụng máy tính cầm tay tìm một góc khi biết giá trị lượng giác của nó

 • Luyện tập 6 trang 38 Toán 11 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay, tìm số đo độ và rađian của góc α, biết ….

  Xem lời giải

Bài tập

Giải Toán 11 trang 39

 • Bài 1.19 trang 39 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.20 trang 39 Toán 11 Tập 1: Giải các phương trình sau ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.21 trang 39 Toán 11 Tập 1: Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu v0 = 500 m/s hợp với phương ngang một góc α ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.22 trang 39 Toán 11 Tập 1: Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình ….

  Xem lời giải

Bài giảng: Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản – Cô Hoàng Xuân (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 11 Bài tập cuối chương 1

 • Toán 11 Bài 5: Dãy số

 • Toán 11 Bài 6: Cấp số cộng

 • Toán 11 Bài 7: Cấp số nhân

 • Toán 11 Bài tập cuối chương 2

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
Back to top button